AFRY's fokus: hållbara lösningar

– En digital mässa kräver ett annat mindset. Men det kan också bli väldigt lyckat, säger Katrin Hedvall, marknadsområdeschef på AFRY (f d ÅF).

För AFRY blir det en ny upplevelse att ställa ut på Digitala Scanautomatic och ProcessTeknik 5–6 oktober.

– Vi är ju fortfarande lite ovana vid formatet, så det blir en utmaning. Självklart hade vi hellre haft en fysisk mässa, samtidigt tror vi att den interaktiva plattform den digitala mässan erbjuder kan bli en viktig inspirationskälla.

Katrin Hedvall tror att det ställs högre krav på god planering, både för utställare och besökare, för att nå bra resultat.

– Till skillnad från en vanlig mässa, där man som besökare kanske går runt bland montrarna en hel dag, kräver det digitala formatet en större fokusering. – Besökarna behöver tänka igenom vilka företag man vill matchas mot och ha frågeställningarna klara. Det gör att vi snabbare kan komma in på den problematik som ska lösas.

Ansvaret som utställare handlar om att kunna leverera svar till alla.

– För oss gäller det förstås att tänka till och ha rätt personer på plats, se till att våra experter verkligen kan svara på alla frågor och funderingar.

AFRY tänker också ha en del förinspelade presentationer i sin digitala monter, både promotionfilmer och färdiga seminarier.

– Där lyfter vi bland annat fram områden som Food och Life Science, där vi har mycket att erbjuda och just nu jobbar mycket med omställningen av vår bransch för att hitta lösningar som gör att vi kan klara klimatutmaningen.

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning.

– Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 16 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar, säger Katrin.

På den digitala mässan hoppas man få kontakt med partners och kunder.

– Inte minst vill vi jobba med uppskalningsbolag med innovativa produkter, som är på väg ut på marknaden. Där kan vi hjälpa till att få saker att hända. Vi är också duktiga på helhetsåtaganden och kan leverera hela fabriker.