SMC optimerar trycket i montern!

– Under året som gått har vi skaffat oss en hel del erfarenhet av digitala events. Vi tror på det här formatet och ser med stor förväntan fram emot Digitala Scanautomatic och ProcessTeknik, säger Torbjörn Lundberg, VD på SMC Sverige.

Som internationell koncern har SMC medverkat i, eller själva arrangerat, hela fem digitala expon och konferenser sedan pandemin bröt ut.

– Det finns givetvis både fördelar och nackdelar, säger Torbjörn Lundberg.

– Men ser man till den rena kunskapsöverföringen kring nya produkter, applikationer, etc så tycker jag faktiskt att det digitala formatet fungerar minst lika bra som det fysiska.

Under Digitala Scanautomatic och ProcessTeknik i oktober planerar SMC att vid sidan av livestreaming att ha 15-minuter långa seminarier med nya produkter och konceptuella beskrivningar av tryckluftsanläggningar.

Han är inte rädd att prova nytt, utan menar att det för verksamheten framåt:

– Vi har så positiva erfarenheter av digitala events, säger Torbjörn.

– Visserligen kan man missa en del när det gäller uppföljningar jämfört med vanliga mässor, men å andra sidan får man direkta förfrågningar om problem, om applikationer eller om projekt som kunden planerar.

Att ställa ut på den digitala mässan i höst är ett led i SMC’s långsiktiga plan.

– Vi vill stärka vår image. Vårt mål är att bli marknadsledande i Sverige precis som vi idag är det inom flera områden på den europeiska marknaden.

Torbjörn menar att flera parametrar i en affärsrelation gynnas av en digital mässa.

– Framförallt är den höggradigt effektiv; här kan företag lansera sina nya produkter och samtidigt svara på frågor kring nya koncept. För vår del är tryckluftsbesparing ett sådant konkret exempel.

– Med tryckluftsoptimering minskar behovet av tryckluft, liksom behovet av el. Och koldioxidutsläppen minskar påtagligt. På så sätt skapar vi långsiktig hållbarhet, ett övergripande mål för vår verksamhet.