Utveckling för 2018

Mötesplatsen för framtidens processtekniska lösningar utvecklas vidare med fokusområden inom livsmedel, energi, skog, kemi, industriell vattenrening och papper och massa.

Vårt gedigna seminarieprogram kommer att lyfta in fler case-baserade seminarier som tar utgångspunkt i olika delar av den industriella transformationen inom processindustrin.

Intresset för kompetensutveckling har de senaste åren vuxit med 50% från våra besökare vilket bekräftar vår satsning på fler kompetenshöjande seminarier och utbildningar parallellt med mässan 2018.

Även vår satsning på att lyfta frågeställningen – kvinnor inom industrin, kvinnliga ingenjörer och hur vi får ett ökat intresse från kvinnor att söka sig till mer teknikinriktade utbildningar – är något vi kommer att vara med och utveckla vidare inför 2018.

Mötesplatsen fortsätter även med att stärka det internationella spåret med aktiviteter såsom matchmaking med besökare från hela Europa samt fler internationella key-note speakers.

 

Konferensen Automation Summit 2018 presenterar fler konkreta case där vi lyfter företag som  startat och genomgått det industriella paradigmskiftet. Programmet vänder sig främst till ledningen i företagen