Om ProcessTeknik 2016

2016 års ProcessTeknik, avslutades torsdagen den 6 oktober på Svenska Mässan. Totalt hade vi 10 372 besök (tillsammans med Scanautomatic) och det innebär en ökning med 400 från senaste mässan 2014. Det var mycket nöjda utställare och medverkande som kunde konstatera att 2016 var ett riktigt starkt år.

Med 300 utställande företag var 2016 års mässa lika stor som den senaste 2014. Med en skillnad: antalet besökare ökade på nytt och sprängde denna gång 10 000-vallen.

På seminariesidan slogs alla tiders rekord: cirka 5 000 åhörare följde de öppna seminarierna, totalt 55 programpunkter, från mässans två scener.

 

Innehållet cirkulerade kring transformeringen av svensk industri med nödvändiga satsningar på automation, digitalisering och robotisering. Som årets stora nyhet konferensen Automation Summit som hade en stor uppslutning med över 140 medverkande första året i Göteborg. Konferensen samarrangerades med Automation Region, en samverkansplattform kring kompetensförsörjning till industrin, knuten till Mälardalens högskola. Kontrakt har skrivits mellan parterna om att konferensen, som tidigare enbart hållits i Västerås, ska gå i Göteborg vartannat år, i samband med Scanautomatic & ProcessTeknik. Nästa gång alltså 2018.

Se bilder från mässan 2016

Upplev ProcessTeknik och Scanautomatic genom bilder och få en känsla av vad som väntar dig på ditt besök 9-11 oktober 2018.

Se filmen från ProcessTeknik 2016

Se mässan på film och hör vad utställarna tyckte om mässan 2016.