Energisymbios i kemiklustret i Stenungsund – Potentialer och praktiska möjligheter

  • onsdag / 10 oktober / 2018
  • 14:00-14:25
  • Plats E-hall

Beskrivning

Ökad energieffektivisering inom en processanläggning medför ofta ökat komplexitet. Om energiflödena kan istället utbytas mellan närliggande anläggningar i en industripark kan stora energivinster uppnås, utan att behöva ändra utformning av de ingående anläggningarna. Analysmetoder och resultat presenteras från en stor studie av kemiklustret i Stunungsund.

Medverkande
Simon Harvey Professor i industriella energisystem, Chalmers, avd. Energiteknik Chalmers

Registrera dig till ProcessTeknik och Scanautomatic!

Registrera dig kostnadsfritt här »