Poppels Bryggeri – Vilka bryggtekniska utmaningar måste lösas för att växa från ett lokalt till nationellt bryggeri

  • onsdag / 10 oktober / 2018
  • 13:00-13:25
  • Plats E-hall

Beskrivning

När Poppels startade 2012 var ambitionen att bli ett lokalt bryggeri med Mölnlycke och  övriga Göteborg som marknad. Men marknaden ville annorlunda. Redan tidigt stort det klart att bryggeriet inte enbart var en lokal angelägenhet. Det skulle visa sig att det fanns möjlighet att expandera både regionalt, nationellt likväl som internationellt. Men med ökande ambitioner kommer ökande krav på bryggutrustningen. När ölet skall transporteras  ökar utmaningarna snabbt. Temperatur och transporttid förändrar smaken. Ökande bryggvolymer ställer beprövade tumregler på ända och kundernas gränslösa aptit på variation utmanar vilken produktionsplanering som helst. Numera vet vi alla att vi måste leva med kontinuerlig förändring. Under denna föreläsning kommer Bryggmästare Daniel Granath att berätta hur han arbetar för att hålla den kontinuerliga förändringen stången.

Medverkande
Daniel Granath Bryggmästare och medgrundare Poppels Bryggeri

Registrera dig till ProcessTeknik och Scanautomatic!

Registrera dig kostnadsfritt här »