Södra – Hållbara satsningar i stort som smått

  • torsdag / 11 oktober / 2018
  • 14:00-14:25
  • Plats E-hall

Beskrivning

Södra är Sveriges största skogsägarförening med 51 000 medlemmar. Vi förädlar också skog till pappersmassa och textilmassa samt trävaror i våra massabruk respektive sågverk. Hållbarhet är högprioriterat för Södra och målen inom detta område är jämställda med de finansiella målen.
Stora satsningar genom kapacitets- och kvalitetshöjande investeringar inom befintliga affärer, har gjorts under de senaste åren. Inom en relativt nära framtid kommer även helt nya hållbara produkter att levereras ut från Södras grindar, så som korslimmat trä (KL-trä/CLT) och biometanol. Behovet av processtekniska lösningar har alltid varit stort och med nya produkter följer nya utmaningar att lösa.

Medverkande
Fredrik Solhage Senior Specialist Kemisk Teknologi Södra Skogsägarna

Registrera dig till ProcessTeknik och Scanautomatic!

Registrera dig kostnadsfritt här »