Digitalisering av världens, kanske, äldsta företag. En koncernomfattande resa

  • tisdag / 09 oktober / 2018
  • 12:00-12:55
  • Plats E-hall

Beskrivning

Stora Enso har under senare år drivit en digitaliseringsstrategi för att optimera befintliga affärsprocesser samt etablera nya affärsmodeller. Arbetet har möjliggjorts av stöd från högsta ledning samt till stor del av en digitaliseringsfond och ett starkt stöd för experiment. Under föreläsningen kommer du få höra hur arbetet styrs genom hela koncernen samt få en del konkreta exempel på projekt.

Medverkande
Fredrik Boman Head of Transparent Supply Chain, IT and Digitalisation Stora Enso

Registrera dig till ProcessTeknik och Scanautomatic!

Registrera dig kostnadsfritt här »