Stora volymer lignin från skogen för tillverkning av förnybara bränslen och material

  • torsdag / 11 oktober / 2018
  • 11:00-11:25
  • Plats E-hall

Beskrivning

Lignin är den näst vanligaste naturliga polymeren i världen och fungerar som ”limmet” som håller ihop fibrerna i trä. Drygt 70 miljoner ton cirkulerar varje år i världens pappersmassabruk och med Valmets LignoBoost® går det att utvinna rent lignin. Lignin spås en lysande framtid som råmaterial inom många användningsområden, tex biobränslen, plaster och dispergeringsmedel. Valmet har byggt anläggningar för ligninutvinning på massabruk i USA och Finland och samarbetar med en rad organisationer och företag för forskning och kommersialisering av lignin. Framtidens massafabriker har möjlighet att bli en källa för många av de produkter och material som vi idag tillverkar från fossila källor

Medverkande
Hanna Karlsson Manager, Ash & LignoBoost Technology

Registrera dig till ProcessTeknik och Scanautomatic!

Registrera dig kostnadsfritt här »