Vätgasanläggning för förnybara drivmedel. En presentation av Preems nya Hydrogen Production Unit

  • torsdag / 11 oktober / 2018
  • 12:30-12:55
  • Plats E-hall

Beskrivning

Att bygga en helt ny anläggning ställer stora krav på analys och förståelse för att göra rätt avgränsningar och designval. Preems vätgasanläggning i Göteborg har dessutom ställt extra stora krav på flexibilitet för att passa raffinaderiets alla driftfall. Anläggningen byggs just nu och tas i drift i början av 2019. Följ med på teknikresan från idé tills att anläggningen står på plats.

Medverkande
Kerstin Efraimsson processingenjör Preem AB

Registrera dig till ProcessTeknik och Scanautomatic!

Registrera dig kostnadsfritt här »