Vilken nytta har intelligenta rör för dig?

SentusysSandvik Materials Technology har en lång historia av att producera rostfria stål och andra legeringar. Nu har de tagit ett steg längre och utvecklat en unik typ av stålrör med inbyggda mätsensor som är uppkopplade i molnet. Systemet kallas Sentusys och är en del av deras satsning Industrial Internet-of-things.

Sandvik har nyligen lanserat den första varianten av Sentusys-systemet som mäter temperatur och belastning. Produkten vänder sig till dig som behöver tillståndsövervaka dina rör i kritiska applikationer eller vill mäta inne i produktionsprocesser som exempelvis faktiskt värmeöverföring i tubvärmeväxlare.

– På ProcessTeknik kommer vi att visa vårt nya, spännande Sentus-system, det kommer att finnas en demorigg där du kommer att kunna se och experimentera med systemet som visar lösningens kapabilitet och känslighet. Du kommer också att få träffa våra medarbetare som finns på plats för frågeställningar, diskutera tekniska problem och lösningar som kan vara till nytta för dig som kund, säger Stefan Hvalgren, Marketing Manager på Sandvik.

På mässan kommer företaget även att presentera andra nyheter, så som tjänsteerbjudande kring design, utveckling och användning av rostfria stål i alla typer av produkter och komponenter.

– Vi vill att fler ska upptäcka att vi finns tillhands för värdefull support och stöd i utmaningar du kan stöta på kring att utveckla, tillverka och analysera produkter och anläggningar i rostfria stål, säger Stefan Hvalgren.

Under mässan besöker du Sandvik i monter B04:62.

– Vi ser fram emot att träffa kunder och få värdefull input i vilka utmaningar våra kunder har och står inför, främst inom området mätteknik, så att vi kan utveckla Sentusys i den riktning som förhoppningsvis ger värde både för våra kunder och för oss, avslutar Stefan Hvalgren, Marketing Manager på Sandvik.

Du kan läsa mera om de uppkopplade rören på http://materials.sandvik/services.