Fokusområden

Vilket ansvar har industrin och hur kan utmaningar vändas till affärsmöjligheter?

Inom den svenska högteknologiska industrin pågår ett omfattande skifte, mot digitaliserade, automatiserade och elektrifierade produktionssystem. Omställningen ger enorma avtryck i arbetet mot ett hållbart samhälle. Ta del av nya hållbara och innovativa lösningar på mässan.

 

Vad är visionen och hur skapar vi värde i alla led?

Digitalisering och smarta fabriker ger en effektivare produktion, kortare ledtider och högre kvalitet. Rätt nyttjad ökar digitaliseringen möjligheterna för företag att förändra och förbättra både sitt kunderbjudande och sitt bidrag till en positiv samhällsutveckling. Detta är vad vi kallar smarta produkter, smarta tjänster och smart industri som visas på mässan.

 

Hur ser potentialen ut för effektivisering och förnybar produktion?

Det pågår stora förändringar i industrins hantering av energi. Drivkrafterna är bland annat klimatfrågan, energieffektivitet, smartare användning av resurser och förbättrad lönsamhet. Industrin kan minska sin miljöpåverkan från energianvändningen genom att se över och förändra sin industriproduktion, produkter, transporter, värmeöverskott, material, förbränning, elanvändning och säkerställa råvaruförsörjningen. Möt experter på plats.