Träffa över 10 000 besökare från svensk industri under tre dagar

ProcessTeknik är mötesplatsen för företag och organisationer som utvecklar framtidens smarta och hållbara industri. Här visas produktnyheter, energieffektiva system och innovativa processtekniska lösningar. Här har du möjlighet att möta dina kunder, att hitta nya samarbeten och att utbyta kunskap med branschkollegor.

Välkommen att förstärka vår mötesplats med er kompetens!

Boka monter

 

Besökarna kommer främst från följande branscher:

• Läkemedelsindustrin
• Industrilabb
• Petrokemisk industrin
• Papper- och massaindustrin
• Gruvindustrin
• Renrum
• Industriell vattenrening
• Skogsindustrin
• Systemintegratörer
• Trävaruindustrin
• Gummi- och plastindustrin
• Industriell IT
• Energi

och har följande befattningar:

• konsult
• Tekniker
• Processingenjör
• Inköpsansvarig
• Projektledare
• Service-/underhållsansvarig
• Programmerare
• VD
• Driftschef/driftsansvarig
• Produktionsansvarig
• IT-ansvarig
• Laboratoriepersonal
• Laboratoriechef
• Kvalitetschef
• Miljöchef, miljöansvarig
• Systemintegratör
• Produktchef
• Forskning och utveckling

Utställarcitat från 2018

”På årets ProcessTeknik har vi träffat rätt besökare, som produktionschefer och projektansvariga, och även fått en hel del leads. Intresset har varit särskilt stort för en helt ny produkt: ett automatiskt filter där man kommer ner i filtreringsgrad till en fin nivå, vilket länge varit ett dilemma inom process.”

 

Martin Härröd, sales manager, Christian Berner AB:

Fler citat från ProcessTeknik 2018

Partners

Mediapartners