Ställ ut på ProcessTeknik

Processindustrin är helt och hållet central för morgondagens hållbara samhälle. På ProcessTeknik samlas företag och organisationer inom processindustrins alla branschgrenar med ett gemensamt mål: Att hitta de lösningar de behöver för att säkra en cirkulär, hållbar och fossilfri tillverkning. Vill du vara med och bidra med dina lösningar och din kompetens?

Processindustrin är helt och hållet central för morgondagens hållbara samhälle. På ProcessTeknik samlas företag och organisationer inom processindustrins alla branschgrenar med ett gemensamt mål: Att hitta de lösningar de behöver för att säkra en cirkulär, hållbar och fossilfri tillverkning. Vill du vara med och bidra med dina lösningar och din kompetens?

Varför ska du ställa ut?

Under tre dagar i oktober besöker tusentals personer inom den svenska industrin Svenska Mässan och ProcessTeknik. På en och samma plats samlas beslutsfattare, inköpare och experter från hela Sverige för att undersöka framtidens lösningar.

Som utställare får du chansen att:

 • Träffa nya och befintliga kunder för att stärka dina relationer, närma dig kundernas och industrins behov och göra affärer.
 • Bygga broar till branschkollegor, utbyta idéer och kunskap för att möjliggöra nya samarbeten.
 • Delta i de programpunkter och samverkansytor på mässan där våra partners, finansiärer och entreprenörer samlas för att initiera nya samarbeten.
 • Göra en omvärldsspaning och inspireras av talare, paneler och verkliga case.

 

Ta chansen och presentera dina produkter och lösningar på ProcessTeknik.

Vem besöker ProcessTeknik?

BESÖKARNA KOMMER FRÄMST
FRÅN FÖLJANDE BRANSCHER:

 • Energi & Miljö
 • Gummi & Plast
 • Järn & Stål
 • Kemi
 • Lifesience Food & Pharma
 • Livsmedel- & Dryckesindustrin
 • Läkemedel
 • Olja & Gas
 • Papper & Massa
 • Petrokemi

 

Konsulter, företagsledning, tjänstemän,
tekniker och produktionspersonal, forskning
och utveckling som arbetar med ovanstående
branscher är de som besöker mässan.

LEDANDE LEVERANTÖRER VISAR
BLAND ANNAT LÖSNINGAR INOM:

 • Analysteknik
 • Bulk & Pulver
 • Energi & Miljö
 • Gas & Energiteknik
 • Hydraulik
 • Industriell IT
 • Konsult/projektering
 • Kylteknik
 • Massa & Pappersteknik
 • Materialhantering
 • MES system
 • Mät-, Styr-, Regler- & Övervakningsutrustning
 • Processteknisk utrustning
 • Processautomation
 • Pumpar
 • Renrum
 • Utrustning för Industriellt lab
 • Vattenrening
 • Ventiler
 • Vätsketeknik

Utställarcitat från 2018

”På årets ProcessTeknik har vi träffat rätt besökare, som produktionschefer och projektansvariga, och även fått en hel del leads. Intresset har varit särskilt stort för en helt ny produkt: ett automatiskt filter där man kommer ner i filtreringsgrad till en fin nivå, vilket länge varit ett dilemma inom process.”

 

Martin Härröd, sales manager, Christian Berner AB:

Fler citat från ProcessTeknik 2018

Mediapartners