Besök ProcessTeknik

I strävan mot det hållbara och cirkulära samhället är processindustrin central. Med sina många branschgrenar samlas industrin kring gemensamma utmaningar och tillverkningstekniker på ProcessTeknik - den ledande mötesplatsen för processindustrins gemensamma framtida lösningar.

I strävan mot det hållbara och cirkulära samhället är processindustrin central. Med sina många branschgrenar samlas industrin kring gemensamma utmaningar och tillverkningstekniker på ProcessTeknik - den ledande mötesplatsen för processindustrins gemensamma framtida lösningar.

Varför ska du besöka mässan?

Processindustrin har en central roll för morgondagens hållbara samhälle. Vi befinner oss i ett skarpt läge. Och hur vi löser processindustrins gemensamma utmaningar som förnybar energiförsörjning, cirkularitet och råvaruförsörjning är av stor betydelse.

På ProcessTeknik, i kombination med Scanautomatic och Nordic Food Industry, får du som besökare en möjlighet att träffa en unik bredd av leverantörer, experter och branschkollegor. ProcessTeknik skapar en gemensam arena för att öka svenska företags möjlighet att hitta nya lösningar och öka sin konkurrenskraftighet.

Som besökare får du chansen att:

  • Möta hela processindustrin och andra avgörande aktörer under tre händelserika mässdagar.
  • Upptäcka den senaste tekniken och lösningarna för en effektiv och automatiserad produktion inom din bransch, och kunna jämföra dem
  • Inspireras av framtidens lösningar och verkliga case på våra olika scener.
  • Nätverka och undersöka olika samarbeten på mässgolvet såväl som vår gemensamma samverkansyta IndTech Lounge .
  • Delta i kunskapshöjande aktiviteter som seminarier och paneldiskussioner.
  • Upptäcka branschöverskridande möten, leverantörer och lösningar i och med det delade mässarrangemanget med Scanautomatic och Nordic Food Industry.

300

UTSTÄLLARE

60

SEMINARIER

600

PRODUKTKATEGORIER

RÖSTER OM MÄSSAN

LÄS UTSTÄLLARCITAT FRÅN 2018