Tre frågor med Stefan Ström, CEO för Pumpteknik

Varför är ProcessTeknik ett viktigt forum att synas inom? ProcessTeknik är en viktig plattform där alla företag inom processindustrin kan mötas och diskutera framtida lösningar, och ett utmärkt tillfälle att knyta nya kontakter och skapa affärsmöjligheter. Genom att möta andra deltagare, såsom andra företag, forskare och beslutsfattare kan vi på Pumpteknik skapa kontakt med kunder och utforska ...

Paper Province lanserar ny konferens i samarbete med ProcessTeknik 2024

Den 8-10 oktober är det dags för ProcessTeknik på Svenska Mässan. En av årets stora nyheter är att Paper Province, ett världsledande företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi, arrangerar en konferens i samband med mässan – Paper Province Summit. Paper Province Summit äger rum den 8 oktober. Konferensprogrammet riktar sig till alla som vill inspireras av ledande industriaktörer som delar med ...

“Gruvindustrin har en lång tradition som byggt vårt välstånd”

Den Gruv- och metallutvinnande industrin har en mycket stark roll i Sverige. Inte bara har den en lång tradition utan förser även många andra industrier med de råvaror de behöver. Men, förutom att det är en viktig sektorn hos oss inom Sverige är Sverige en viktigt aktör inom sektorn internationellt - där är vi till och med världsledande. – Gruvindustrin har en lång tradition som byggt vårt väl...

Världens första fabrik för förnybar e-metanol

Som bekant genomgår samhället en enorm resa när det kommer till att fasa ut fossila bränslen. Bara inom sjöfarten går det åt 300 miljoner ton bränsle varje år, som akut behöver bytas ut mot förnybara alternativ. Något som Liquid Wind tillvaratagit och de elektrifierar nu sjöfarten med ett grönt, flytande bränsle. – I över 100 år har vi använt fossila bränslen obehindrat och utan att betala uts...

Stor satsning på förnybar produktion när Preem ställer om

Efterfrågan på förnybara drivmedel växer. Stora industrier ställer nu om för att möta morgondagens behov. Och en av de aktörerna är Preem som nu växlar upp sin förnybara produktion. Däribland genom ett stort och intensivt projekt som ska mångdubbla förnybar kapacitet. Sedan 2020 har Preem utfört ett antal viktiga prioriteringar. Prioriteringar kopplade till ett klimatneutralt samhälle. Och nu ...

Sustainability Circles TankeSMEDJA på ProcessTeknik

Sedan 2010 har Sustainability Circle arbetat för att hjälpa företag att skapa en mer hållbar produktion. Genom en mängd olika insatser som utbildningar, konferenser och resor jobbar Sustainability Circle som ett nätverk och tankesmedja för att stötta utvecklingen inom svenska industriföretag. På årets ProcessTeknik förkroppsligar de sin verksamhet i ett kreativt område på mässgolvet och bjuder in ...

Paper Province sätter det fossilfria samhället på agendan

Att genomföra den omställningen industrin nu står inför är helt och hållet nödvändig. Vi står inför ambitiösa klimatmål och på vägen mot dem befinner sig Sverige i framkant. Att fortsätta hålla täten kräver dock nytänkande, innovation och samarbete. Precis det sysslar Paper Province med och de gör det med naturens egna resurser. Inom skogsbaserad bioekonomi är Paper Province ett världsledande f...

Mot en klimatledande processindustri

Den omställning vi just nu befinner oss i, då vi förflyttar oss och minskar användningen av fossila bränslen, innebär som bekant en del utmaningar. Framförallt för traditionella industrier som processindustrin. Därför finns det enorma behov av initiativ och projekt som underlättar och möjliggör den omställningen. Ett av dem är Johanneberg Science Parks regionala initiativ - Klimatledande processin...

Unika möten på Innovation Hub – ProcessTeknik

2022 gör Innovation Hub premiär på ProcessTeknik. Det är en unik mötesplats där startups samlas för att möta industrin och dess behov. Innovation Hub utgörs av ett område avsatt specifikt för utställande startups där du som företagare får chansen att träffa nystartade teknikbolag med fokus på framtidens digitala lösningar. Lösningar som möjliggör en smartare och mer hållbar industri. Matchmaking ...