“Gruvindustrin har en lång tradition som byggt vårt välstånd”

Den Gruv- och metallutvinnande industrin har en mycket stark roll i Sverige. Inte bara har den en lång tradition utan förser även många andra industrier med de råvaror de behöver. Men, fö...

Världens första fabrik för förnybar e-metanol

Som bekant genomgår samhället en enorm resa när det kommer till att fasa ut fossila bränslen. Bara inom sjöfarten går det åt 300 miljoner ton bränsle varje år, som akut behöver bytas ut mot förnybara alternativ...

Stor satsning på förnybar produktion när Preem ställer om

Efterfrågan på förnybara drivmedel växer. Stora industrier ställer nu om för att möta morgondagens behov. Och en av de aktörerna är Preem som nu växlar upp sin förnyb...

Sustainability Circles TankeSMEDJA på Processteknik

Sedan 2010 har Sustainability Circle arbetat för att hjälpa företag att skapa en mer hållbar produktion. Genom en mängd olika insatser som utbildningar, konferenser och resor jobbar Sustainabili...

Paper Province sätter det fossilfria samhället på agendan

Att genomföra den omställningen industrin nu står inför är helt och hållet nödvändig. Vi står inför ambitiösa klimatmål och på vägen mot dem befinner sig Sverige i framkant. Att fortsät...

Mot en klimatledande processindustri

Den omställning vi just nu befinner oss i, då vi förflyttar oss och minskar användningen av fossila bränslen, innebär som bekant en del utmaningar. Framförallt för traditionella industrier som processindu...

Unika möten på Innovation Hub – ProcessTeknik

2022 gör Innovation Hub premiär på ProcessTeknik. Det är en unik mötesplats där startups samlas för att möta industrin och dess behov. Innovation Hub utgörs av ett område avsatt specifikt för utst...

Vi tittar närmare på temat: Hållbara lösningar

Inom processindustrin och så även på ProcessTeknik pågår ett gediget digitaliseringsarbete. Processer och produkter analyseras för att identifiera var och hur vi kan göra hållbara förändrin...

Har du ett affärsperspektiv på hållbarhet?

Xvii hjälper företag att göra hållbarhet till något genomförbart med fokus på affärspotential. Många företag upplever utmaningar när det kommer till att översätta vad cirkulär ekonomi och vad företagens hållbarh...