Hög klass på årets deltagare inför Scanautomaticpriset - automation och processteknik

scanautomatic-priset
© Emmy Jonsson

Förra året var XM Reality juryns val, Novotek var besökarnas val och ABB fick hederspriset. Vilket företag tar hem Scanautomaticpriset – automation och processteknik i år?

Årets bidrag kommer att bedömas av en jury bestående av Lennart Strandberg, Projekthydraulik och Fluid Scandinavia, Mats Björkner Pumpportalen, Björn Langbeck Tillväxtverket och Anna Öhrwall Rönnbäck Professor produktinnovation Linköpings Universitet/Luleå Tekniska Universitet och Pia Nyzell Svenska Mässan Scanautomatic & ProcessTeknik.

Scanautomaticpriset – automation och processteknik; instiftades på Scanautomatic 1986 för att belöna innovativa nyheter som visas på mässan.
Priset har delats ut varje Scanautomatic sedan dess vid sammanlagt fjorton tillfällen.
Utställare från såväl Scanautomatic och ProcessTeknik är välkomna att anmäla bidrag. Villkoret är att de anmälda produkterna ska finnas på plats i utställarnas monter, de får inte ha visats på mässa i Skandinavien eller ha uppmärksammats i skandinavisk press, nyhetsbrev eller digitala medier före augusti 2018.

– En anmälan förhindrar alltså inte en normal lansering av produkten inför Scanautomatic och ProcessTeknik, påpekar Ola Lundqvist, affärsanvarig för de båda mässorna.

Produkterna ska inte bara vara innovativa, juryn kommer att ta särskild hänsyn till de tävlande bidragens egenskaper från ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.
Juryn beaktar även möjligheten att dela ut hedersomnämnanden till intressanta produkter som man finner värda extra uppmärksamhet.

Nytt för i år är att man kan se samtliga nominerade bidrag på en samlad yta, där dom kommer att exponeras med text och bild på skyltar 70 x 100 cm samt företagets namn, logo och monternummer.

Här kan besökarna rösta på plats eller vår app.

Prisutdelning sker på scen i A-hallen 10 oktober kl. 16.30 – Välkomna!