Stor potential för korsbefruktning

Som nybliven samarbetspartner till ProcessTeknik ser vi på PiiA fram emot att möta nya företag och aktörer på västkusten. I denna region är processindustrin mycket stark och på mässgolvet kommer vi få se inspirerande exempel på smarta lösningar och tjänster. Genom vårt koncept PiiA on Tour bidrar vi med framgångsrika exempel på implementering av ny teknik samt en utblick kring vad som komma skall – sådant som kanske implementeras inom industrin på tre, fem eller tio års sikt.

Livsmedelsprocesser utgör en viktig del av processindustrin och därför känns det naturligt att Nordic Food Industry arrangeras som ett tredje ben tillsammans med ProcessTeknik och Scanautomatic. Här finns mycket att göra kring exempelvis spårbarhet, uppkopplade värdekedjor och förståelse för logistikflöden. Det är en otroligt differentierad bransch med många mindre aktörer och några få större. Mycket är småskaligt ända ner till de enskilda bondgårdarna, inte storskaligt som i många andra europeiska länder. I denna småskalighet finns en stor uppbyggd kunskap som vi kan dra nytta av – samtidigt som det finns mycket kvar att göra kring digitalisering som kan bidra till ökad konkurrenskraft och resurseffektivitet.

Överhörning mellan branscher är avgörande för innovation och utveckling. Även om PiiA fokuserar på processindustrin så är själva digitaliseringen i det närmaste branschneutral. Många lösningar och teknologier är relevanta även för andra branscher och industrier och vi ser en stor potential i korsbefruktning. Visst skiljer sig graden av digital mognad mellan olika branscher, men skillnaderna kan vara lika stor mellan företag inom samma bransch. Kan vi inspirera företag med olika mognadsgrad i samma bransch så kan vi även inspirera andra branscher.

En betydande andel av processindustrin utgörs av storföretag, men det är många små och medelstora företag som tillsammans med dessa storföretag står för teknikkunnandet. I våra projekt har vi cirka en tredjedel mindre företag och de flesta av projektresultaten är applicerbara även för dessa företag. Förhoppningen är att inspirera fler mindre företag att satsa på ny teknik, att väcka intresse för vad som finns och även vad som kommer runt hörnet – varför inte småföretag inom livsmedelssektorn?

Peter Wallin
Programchef, PiiA – Strategiskt innovationsprogram Processindustriell IT och Automation