Svensk processteknik i framkant

Nya innovationssatsningar inom processteknik ska hjälpa svenska företag att hitta nya smarta lösningar för att effektivisera sina verksamheter. Förhoppningen är att de teknologier som tas fram ska kunna korsbefruktas mellan olika branscher för att bidra till ökad konkurrenskraft och resurseffektivitet.

Sveriges processindustri ses i dagsläget som världsledande, mycket tack vare ett nära samarbete med IT- och automationsföretag som levererar utrustning och lösningar. En annan anledning är även att företag har möjlighet att arbeta branschöverskridande kring en gemensam utmaning. För att bibehålla och stärka denna position kommer utvecklingen av digitalisering samt nya metoder som ökar effektivitet, lönsamhet och hållbarhet vara av största vikt. Samt att de lösningar som tas fram går att applicera på såväl storföretag som mindre bolag.

PiiA (Processindustriell IT och Automation) är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar med att digitalisera processindustrin. Målet är att hjälpa svensk industri utveckla och implementera digitala lösningar för att på så sätt blir mer konkurrenskraftiga och effektivare. Satsningen har pågått i 6 år och finansieras genom ett gemensamt initiativ av innovationsmyndigheten Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

  • Vi ska stödja projekt som ligger i framkant när det gäller den tekniska utvecklingen. Företag har idag ofta en industriell bas runt sina anläggningar som den nya tekniken ska anpassas till men gamla automationslösningar är inte anpassade för det. Så de projekt vi arbetar med handlar mycket om kopplingen mellan traditionella automationssystem och den nya tekniken. Processer som behöver förändras helt enkelt, säger Peter Wallin, Programchef på PiiA.

En stor andel av processindustrin utgörs av storföretag men de lösningar och den teknologin som tas fram kan vara applicerbara på såväl mindre bolag som inom helt andra branscher. Det finns en stor potential för korsbefruktning som kan gynna industrin i stort med andra ord.

  • Mycket fokus ligger just nu på uppkopplade värdekedjor som möjliggörs via digitalisering. Ett exempel från gruvindustrin är där man följer malmen från det att det tas upp ur berget, till den färdiga stålprodukten som sen hamnar i ett företag någonstans. Det blir allt viktigare att kunna följa en produkt genom hela sin värdekedja ända ner till återvinningen av den, säger Peter Wallin.

Ytterligare projekt inom processutveckling är fjärrvärmesystem där Mälarenergi just nu genomlyser hur fjärrvärmenätet kan optimeras för att vara så effektivt som möjligt. Från ett antal mätpunkter i olika hushåll i Västerås skickas data var 15:e minut om hur värmesystemet nyttjas. Det har sedan legat till grund för hur Mälarenergi på bästa och mest effektiva sätt kan prediktera hur fjärrvärmeverket ska köras under dygnet. När varje förändring i systemet tar 10 timmar från det att det igångsatts till att det nått ut i hela nätet så gör varje förändring stor skillnad på totalen. Processteknik och utveckling gör en stor skillnad och det finns fortfarande en hel del kvar att lära för såväl små som stora bolag.

ProcessTeknik är Nordens största mötesplats för framtidens processteknik och är en branschöverskridande mötesplats med tre mässor under samma tak. Med målet att skapa ökad kompetens kring gemensamma utmaningar är fokus för mässan 2020 inom tre områden – hållbarhet, smart industri och energi. ProcessTeknik finns på Svenska Mässan i Göteborg den 6 – 8 oktober 2020. Läs mer om ProcessTeknik här »