PiiA öppnar dörrar för processindustrin på ProcessTeknik 2022

Processindustrin i Sverige ses som världsledande. En stor anledning till det är ett nära samarbete med IT- och automationsföretag – men det är inte allt som krävs. En avgörande nyckel till framgång inom processindustrin är digitalisering, tillgång till rätt tekniker och arbetsmetoder. Och där kommer Processindustriell IT och Automation (PiiA) in i bilden.

– Vårt uppdrag är att möjliggöra digitalisering inom processindustrin genom strategiska samarbeten mellan olika leverantörer och forskare. PiiA är en del av Sveriges strategiska innovationsprogram och en målsättning vi har är att den svenska processindustrin ska få tillgång till avancerade IT- och automationslösningar. På så sätt ökar vi våra chanser att konkurrera på en världsmarknad, säger Peter Wallin, programchef på Piia.

Kompetens, tillgång till rätt tekniker och lösningar är viktigt för att, som Peter nämner, kunna konkurrera på en världsmarknad. Ett sätt att säkerställa tillgång till de delarna är att skapa starka relationer mellan akademien och industrin. Det gör PiiA genom att finansiera samverkansprojekt mellan olika företag, forskare och institut. Det grundkrav som finns är att projektet ska innehålla flera aktörer som jobbar mot samma utmaning.

Den Digitala Stambanan på ProcessTeknik 2022

Ett exempel på ett sådant projekt är PiiAs arbete med den Digitala Stambanan. Det är ett projekt med ursprung i industrins behov av att bygga ut den digitala infrastrukturen.

– Den Digitala Stambanan är ett projekt som fokuserar på utbyte av information mellan företag. Det finns en stor utmaning idag i den extrema mängd information och data som existerar i enskilda företag men som av olika anledningar inte delas över företagsgränserna, berättar Peter.

Den Digitala Stambanan bygger framtidens järnväg fast för information och industriell data. Företag ska kunna koppla upp sig till den Digitala Stambanan och få tillgång till data i olika delar av värdekedjan.

– Projektet är uppdelat i två delar; indtech och produktion. Produktionsdelen fokuserar på att öka industrins användning av digitala plattformar och att höja tillverkningsindustrins digitaliseringsnivå. Och indtech ska utveckla industriell förståelse och insikter. Det är inom indetch som PiiA är en samarbetspartner och vi ämnar att genom industricase demonstrera digitalisering i praktiken, säger Peter.

Den Digitala Stambanan möjliggör en effektivare produktion och lärdomar om hur produkter inom processindustrin används.

– Rent produktionsmässigt kan det leda till optimerade processer. Ju mer information du har desto större möjlighet har du att utveckla tjänster och andra faktorer kring produkten. Den Digitala Stambanan ska erbjuda ett ge och ta-upplägg där du delar med dig och får ta del av information, förklarar Peter.

Mot en mer hållbar processindustri

Precis som alla industrier som står inför stora förändringar upplever processindustrin just nu en del utmaningar. Framförallt handlar det om att företag inom industrin har olika förutsättningar för att genomföra en digitalisering och branschen hamnar i otakt.

– Nu har det pratats färdigt om digitalisering och det är dags att börja göra. Och där ser vi vissa som kommit väldigt långt och många som är kvar i startblocken. Förr var man mer på samma nivå men nu är det stor skillnad och ofta har stora koncerner kommit längre. De stora företagen börjar i sin tur ställa krav på mindre bolag och hur de ska leverera. Här finns helt klart ett jobb att göra. Vi är ett innovationsprogram och har möjlighet att stötta företag med att lösa sina utmaningar inom digitaliseringen, säger Peter.

Att skapa en digitaliserad och hållbar processindustri kräver ansträngning och framförallt samarbete. Peter menar också att ett skifte skett i diskussionen om digitalisering sedan en tid tillbaka.

– Tidigare handlade digitaliseringen om att optimera enskilda maskiner. Nu pratar vi om uppkopplade värdekedjor och hur data kan flöda inom och mellan företag. När fokuset skiftar ditåt uppstår nya utmaningar. Vem äger datan? Och hur ser affärsmodellen ut? Många av våra projekt är reglertekniskt utmanande. Spårbarhet blir allt viktigare för en cirkulär och hållbar industri och vi behöver digitalisering för att nå dit.

“PiiA gör industrin modig”

Det är genom möten som PiiA förstår värdet av den samverkan de möjliggör. Något som förstärks ytterligare i samarbetet med Svenska Mässan.

– PiiA spelar en viktig roll i gränslandet, och vi gör industrin modig. Många samarbetsföretag till oss tar investeringsbeslut baserat på de projekt vi gjort. Vi har innovationshöjd och Svenska Mässan har plattformen där vi hittar vår målgrupp. Tillsammans för vi samman industrin med de kontakter de behöver för att utvecklas.

Inför ProcessTeknik och Scanautomatic 2022 samlas fler samarbetspartners: PiiA, SEIIA, ITF Automation och Automation Region, något som Peter ser mycket positivt på.

– Vi jobbar alla för samma sak men på olika sätt och många av de utmaningar våra partners eller medlemmar står inför är övergripande för hela industrin. Ju fler vi är desto starkare blir vi i utvecklingen och kan se till att fler får veta vad vi gör och hur vi kan hjälpa till, avslutar Peter.

Läs mer om PiiA och ProcessTeknik.