Electrification Hub – driver på elektrifieringen genom samarbete

Hela processindustrin befinner sig i, och står inför, en massiv energiomställning. Electrification Hub accelererar den avgörande elektrifieringen genom ett dedikerat arbete som bland annat går ut på att implementera lösningar och se till att de kommer ut på marknaden. Electrification Hub intar ProcessTeknik-scenen som värd för Omställning inom mobilitet för den svenska processindustrin.

Electrification Hub är en innovationsaccelerator som samlar spetskompetens i gemensamma kraftsamlingar med uppdraget att gasa på elektrifieringen. Arbetet har ett mål: Minska utsläppen av växthusgaser genom att accelerera elektrifieringen av tunga transporter.

Mikael Hjorth är en av två verksamhetsansvariga på Electrification Hub. Mikael har under en lång tid drivit och finansierat satsningar inom tillväxt, forskning och innovation. Bland annat inom energiområdet.

– Vi jobbar med tre delar. Första delen är forskning, utveckling och demonstrationsprojekt. Där går arbetet ut på att implementera lösningar så att de kommer ut och testas på marknaden både i Sverige och internationellt. Den andra delen är affärsutveckling och industrialisering där vi bygger samarbeten med exempelvis startups för att få in nya lösningar tidigt. I den tredje delen arbetar vi med kompetensförsörjning och att attrahera ny kompetens, säger Mikael.

Electrification Hub samarbetar med stora aktörer inom energi, elektrifiering och mobilitet. Och det gemensamma arbetet går ut på att påskynda en oundviklig elektrifiering.

– Elektrifieringen kommer att ske. Nu handlar det om tid. Vi kallar oss en innovationsaccelerator. Vi ligger nära marknaden och vill skala upp saker. Man kan säga att vi jobbar med tre omställningar; elektrifiering av tunga fordon, energisystemen som ska försörja med el och den industriella omställningen. I Sverige har vi områden som är otroligt starka inom detta. Electrification Hub samlar och knyter ihop kompetenser och lösningar för att stötta omställningen.

Gemensamma projekt avgörande för att minska fordonsutsläpp

Transportutsläppen ska under de närmsta åren minska drastiskt. Närmare bestämt med 70%. Ett mål som inte kommer utan utmaningar.

– De mest akuta frågorna inom elektrifieringen handlar om att bygga ut laddinfrastruktur och basinfrastruktur. Det handlar om att säkra upp elektrifieringen. Lösningarna behöver vi skala upp för att vara långsiktigt konkurrenskraftiga. Det andra är att kunderna som köper logistik- och transporttjänster måste vara villiga att investera i tekniken och ställa det kravet när man handlar tjänster.

Samarbeten, rätt kompetens och investeringskapital är alla grundbultar för att klara av den massiva omställningen.

– Vi måste koppla ihop olika industrisektorer. Det är en av de största utmaningarna. Det traditionella sättet att jobba går för långsamt. Även kompetens är avgörande. Nu cirkulerar vi den kompetens som finns men vi måste fylla på med fler som vill vara med på resan. För att skala upp behöver vi också investeringskapital, både privata och offentliga investerare som vill bygga upp sektorn. Vi är vana att jobba enskilt. Det är därför otroligt spännande med ProcessTeknik. Det är en gemensam plats där vi tillsammans kan utveckla handfasta projekt.

“Vår förväntan är att möta företag som vill driva på omställningen”

Den enorma omställning som hela processindustrin just nu genomgår innebär att behovet av smidiga, fossilfria och smarta transporter för varje dag växer. På ProcessTeknik-scenen kommer Electrification Hub lyfta case om transportomställningen och kring hur hela sektorn just nu ställer om för att möta utmaningarna.

– Processindustrin står inför klimatutmaningar där elektrifiering och smarta, elektrifierade transporter och arbetsmaskiner kommer vara en förutsättning framåt. Vi vill bidra till den omställningen så vår förväntan är att möta företag som vill driva på omställningen. Tillsammans kan vi hitta möjligheter att arbeta sida vid sida i konkreta utvecklingsprojekt. Det kommer finnas otroligt mycket kunnande inom automation, styrning och digitalisering på en och samma plats. Vi vill hitta värdeskapande samarbeten, avslutar Mikael.

Electrification Hub är en innovationsaccelerator som samlar partners ABB, Alstom, Epiroc, Hitachi Energy, InnoEnergy, Northvolt, Region Västmanland, RISE, Svealandstrafiken, Uppsala universitet, Volvo Construction Equipment, Västerås stad och finns vid Mälardalens universitet.

ProcessTeknik är mötesplatsen för processindustrin där gemensamma utmaningar kring energi, hållbarhet, produktion och cirkuläritet belyses. ProcessTeknik äger rum på Svenska Mässan 18-20 oktober.