Världens första fabrik för förnybar e-metanol

Som bekant genomgår samhället en enorm resa när det kommer till att fasa ut fossila bränslen. Bara inom sjöfarten går det åt 300 miljoner ton bränsle varje år, som akut behöver bytas ut mot förnybara alternativ. Något som Liquid Wind tillvaratagit och de elektrifierar nu sjöfarten med ett grönt, flytande bränsle.

– I över 100 år har vi använt fossila bränslen obehindrat och utan att betala utsläppsavgifter för det. Idag står vi inför en annan verklighet och vi måste byta ut de fossila bränslena och samtidigt använda de resurser vi har. Liquid Wind möjliggör framtagandet av elektrobränslet e-metanol genom att kombinera el från sol och vind med biogen koldioxid, säger Claes Fredriksson, vd och grundare av Liquid Wind.

Liquid Wind arbetar för att framställa grönt elektrobränsle i kommersiell skala och på så sätt kunna ersätta fossila bränslealternativ och minska koldioxidutsläpp.

Ett flytande bränslealternativ som är koldioxidneutralt

Historiskt har metanol, så kallad grå metanol som framställs av fossila bränslen, använts mycket inom olika industrier, framförallt kemiiindustrin. Nu vill Liquid Wind istället framställa e-metanol av förnybar energi och därmed skapa ett alternativt bränsle som är koldioxidneutralt.

–  Vi är ett elektrobränsleutvecklingsföretag. Det betyder att vi tar fram och förbereder allt som behöver göras för att bygga fabriker som kan skapa bränslet. Det betyder att vi hittar mark, elektricitet och biogen koldioxi. Biogen koldioxid kommer från växtriket eller organiska material. I vår första produktionsanläggning, FlagshipONE, i Örnsköldsvik kommver vi att ta biogen koldioxid från Övik Energis kraftvärmeverk och kombinera den med grön vätgas som är framställd av vindkraftsbaserad el – för att skapa e-metanol. FlagshipONE ägs gemensamt av Liquid Wind och danska Ørsted.

“Det största som hänt på 100 år”

Just nu pågår utvecklingen av den första storskaliga anläggningar för produktion av grönt elektrobränsle i Örnsköldsvik. I början av 2023 är planerad byggstart och det blir den första kommersiella anläggningen i världen för förnybar e-metanol.

– Det är det största som hänt inom området på 100 år. Det är också enormt att vi kan göra det här i Sverige. Det finns tillgång till biogen koldioxid, det finns kunskap om att bygga den här typen av anläggning och den teknologin som behövs finns här. Det är oerhört positivt för Sverige att ta ledning i det här segmentet. Men vi måste också se till att både beslutsfattare och användare är med och möjliggör omställningen.

Sedan 2016 har Liquid Wind arbetat med Stena då de deltog i deras förstudie kring elektrobränslet. Stena är tidigare i arbetet med elektrobränsle och konverterade Stena Germanica för att kunna gå på metanol redan 2015. Det krävs nämligen en del arbete och förberedelse inom sjöfarten för att kunna använda bränslet och insatser från politiken för att hjälpa samhället att genomföra förändringar.

– Vi ser att det finns en kommersiell utmaning här. Det handlar om att sjöfarten behöver stöttning från regeringen under omställningsfasen till grönt bränsle. Tekniken finns, elen finns, viljan att göra det finns men det blir mer utmanande kommersiellt utan omställningsstöd. Med tid och erfarenhet kommer vi att utveckla processen för att göra den mer kommersiellt gångbara. Men nu står vi inför en verklighet där vi inte har tid att vänta och då måste vi hjälpas åt, avslutar Claes.

20 oktober deltar Ulrika Grimfeldt från Liquid Wind på ProcessTekniks scen. Där berättar hon om deras resa, e-metanol och utvecklingen av anläggningen i Örnsköldsvik.

Hämta din kostnadsfria biljett här.