Billerud går i bräschen för en med jämställd bransch

Ett gediget och strukturerat arbetssätt för mångfald och jämställdhet skapar många positiva effekter. Hos Billerud har det inneburit bland annat större inkludering på arbetsplatsen, jämnare könsfördelning och större förståelse för sina kollegor. – Det har skapats en familjär stämning där många vågar öppna sig under workshoparna, säger Stellan Danielsson, sektionschef på Billeruds underhållsavdelning.

Billerud har under de senaste åren utsett mångfaldsambassadörer i olika delar över hela verksamheten. Stellan Danielsson är en av dem. Hans resa började för två år sedan när företaget sökte efter personer som ville jobba med jämställdhetsfrågor. Efter en internutbildning blev Stellan ambassadör och började hålla utbildningar och workshops för sina medarbetare.

Cirka 100 utbildade personer hittills

– Det har varit jättekul att hålla de här workshoparna. Det blev jättebra diskussioner om bland annat kvinnor och män i en mansdominerad bransch och många tyckte att det var en bra ögonöppnare. Utvärderingen vi hade efteråt visade att det var positivt, nyttigt, och att det här är ett ämne vi fortsatt måste hålla levande, säger Stellan Danielsson.

 

Stellan är även representant för fackföreningen Ledarna i mångfalds- och inkluderingsgruppen på Billerud Gruvön. Gruppen består av representanter från ledningsgruppen, skyddsombud, HR-avdelningen och alla fackförbund. Gruppen samlar årligen in input, skapar en aktivitetslista och genomför olika aktiviteter som påverkar hela verksamheten, inklusive entreprenörer. De håller utbildningar och workshops fortlöpande och bevakar såväl medarbetarundersökningar som psykosociala undersökningar för att identifiera och motverka eventuella trakasserier eller kränkningar. På lokal nivå genomförs även inkluderande event, som att delta i Prideparader.

– Vi representerar alla och försöker ta in information samt driva förändring utifrån inkomna förslag. Vi bedömer vilka förslag vi kan axla och vilka som är för övermäktiga. Totalt har omkring 850-900 personer gått våra utbildningar, säger han.

En ökning av medvetenhet möjliggör jämställdhet

Mångfaldsgruppen inom Billerud har som mål att ständigt öka medvetenheten och förbättra arbetsmiljön. Gruppens strävar efter att ha ett kontinuerligt nästa steg i arbetet för att främja en mer diversifierad arbetsplats. Stellan Danielsson förklarar att just regelbundenheten är en stor del av Billeruds framgång jämställdhetsarbetet.

– Vi tror på att hålla workshops oftare. Vi tror också på att verkligen jobba så vi kommer ner på individnivå. Gör man något generellt, till exempel ett inlägg på intranätet, finns risken att enbart locka de redan intresserade. Jag tror det är viktigt att jobba löpande och brett med de här frågorna, så att alla får ta del av det.

Under 2023 lanserade Billerud en e-utbildning om mångfald och inkludering för samtliga medarbetare.

Nya och bättre samarbeten

Under utbildningarna ser deltagarna filmer, diskuterar i smågrupper och presenterar sina åsikter. Genom att blanda deltagarna från olika avdelningar och ha grupparbeten har det skapats en familjär stämning där många vågar öppna sig under workshoparna.

– Vi pratar mycket om vinsten med att ha olika personligheter för att stärka en verksamhet. Sedan måste vi ta vara på den mångfald vi har, för om vi inte inkluderar människor är det inte värt någonting. Har vi en grupp sammansatt med personer med olika åsikter och perspektiv, och bara 30 procent får komma till tals hela tiden, då får vi inte ut något, säger Stellan Danielsson.

Han menar att utbildningarna har lett till en bättre igenkänning och samarbete mellan anställda från olika avdelningar. Det har också ökat medvetenheten om hur små beteendeförändringar kan ha stor positiv effekt. Billerud planerar att fortsätta med regelbundna uppföljningar och utbildningar för att hålla frågorna levande och integrerade i det dagliga arbetet.

Stellan förklarar att jämställdhetsarbetet på Billerud ger fler och fler ringar på vattnet inom koncernen. Nu hålls mångfalds- och inkluderingsworkshopar på alla svenska bruk.

– Vi i mångfaldsgruppen har som mål att hela tiden jobba för en större medvetenhet och öka jämställdheten, avslutar Stellan Danielsson.

 

Hur löser vi processindustrins gemensamma utmaningar inom både miljö och social hållbarhet? Det och många fler ämnen kan du djupdyka på ProcessTeknik 8-10 oktober 2024. På ProcessTeknik möter du hela processindustrin och andra avgörande aktörer under tre händelserika mässdagar.

 

Hämta din kostnadsfria entrébiljett till ProcessTeknik.