Besökargrupper

Besökarna kommer främst från följande branscher:

 • Livsmedels- och Dryckesindustri
 • Läkemedelsindustri
 • Industrilab
 • Petrokemisk industri
 • Papper- och massaindustri
 • Gruvindustri
 • Renrum
 • Industriell vattenrening
 • Skogsindustri
 • Systemintegratörer
 • Trävaruindustri
 • Gummi- plastindustri
 • Industriell IT
 • Energi

Befattningar:

 • Teknisk chef
 • Teknisk konsult
 • Tekniker
 • Processingenjör
 • Inköpsansvarig
 • Projektledare
 • Service- / Underhållsansvarig
 • Programmerare
 • VD
 • Driftschef-/ ansvarig
 • Produktionsansvarig
 • IT ansvarig
 • Laboratoriepersonal
 • Laboratoriechef
 • Kvalitetschef
 • Miljöchef/ansvarig
 • Systemintegratör
 • Produktchef
 • Forskning/utveckling