Hållbarhet

Vårt engagemang för att bidra till mer hållbara möten och en positiv samhällsutveckling

Vårt engagemang för att bidra till mer hållbara möten och en positiv samhällsutveckling

Vårt hållbarhetsarbete

I mer än hundra år har Svenska Mässan Stiftelse och mötesplatsen Svenska Mässan Gothia Towers skapat värde genom att vara en möjliggörare för kunskapsutbyte, innovation och relationsbyggande. Vi fortsätter att göra detta med vetskap att vi, precis som andra samhällsaktörer, måste utvecklas och agera ansvarsfullt för att bidra till en mer hållbar framtid och möta de utmaningar vi gemensamt står inför.

Målbilden för detta arbete är vara en hållbar mötesplats – ur miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. För att förflytta oss dit arbetar vi utifrån en hållbarhetsstrategi som bygger på fyra fokusområden: Hållbara möten, Hållbara val, Cirkulära resurser och Relationer & hälsa.

Hela mötesplatsen Svenska Mässan Gothia Towers – från mässor, möten och evenemang till hotell, restauranger och spa – är sedan 2015 certifierad enligt ISO 20121, en internationell standard för hållbara evenemang. Vi har utvecklat en färdplan för att uppnå netto noll koldioxidutsläpp till 2050, i linje med den globala evenemangsindustrins Net Zero Carbon Events Pledge. Våra medlemskap i UN Global Compact och EU Diversity Charter stärker oss i frågor som mänskliga rättigheter samt mångfald och inkludering.

Med avstamp i vår historia och med våra kärnvärden engagemang, samarbete och mod som drivkraft är vi stolta över att bidra till vår gemensamma omställning och utveckling som samhälle. Tillsammans gör vi skillnad!

hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en grundläggande del av Svenska Mässan koncernens vision om att bli Europas mest attraktiva mötesplats.

Rapport

Ta del av vår hållbarhetsrapport och läs mer om hur vi arbetar för att bli en hållbar mötesplats.

Våra fokusområden för en hållbar mötesplats

Svenska Mässan Gothia Towers hållbarhetsstrategi fokuserar på målet att skapa en hållbar mötesplats, vi arbetar ständigt med att stärka sambandet mellan det verksamhetsnära hållbarhetsarbetet och FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Våra fokusområden är Hållbara val, Cirkulära resurser, Hållbara möten och Relation och hälsa.

Code of Conduct

Vår uppförandekod

Riktlinjer för hur vi ska agera och bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt.

En välkomnande mötesplats

Tillgänglighet

Svenska Mässan Gothia Towers strävar alltid efter att vara en tillgänglig och inkluderande mötesplats för alla.

FN:s globala mål

De 17 globala målen är FN:s mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling hittills och har antagits av länder, företag och organisationer över hela världen. Vi har identifierat mål 5, 7, 8, 10, 12 och 13 som mest väsentliga för oss.

Från engångs till flergångs

Vi har arbetat med hållbar utveckling i mer än 20 år. Tillsammans med våra leverantörer, kunder och besökare tar vi nu ytterligare ett steg för att bidra till minskad resursförbrukning och nedskräpning.
Läs om våra åtgärder

Too Good to Go!

Vi arbetar aktivt med att använda så stor andel av våra råvaror som möjligt och minska vårt matsvinn. Att hjälpa våra kunder att göra medvetna val är också en viktig del i vårt kontinuerliga hållbarhetsarbete. Genom samarbetet med Too Good to Go har du möjlighet att göra skillnad och samtidigt rädda bra mat från att gå till spillo.
Läs mer

Läs om vår

Hållbarhetsresa

Vi börjar arbeta med hållbarhet 1997. Sedan dess har omvärlden förändrats och vi med den.

Vad du kan göra

som mötesarrangör

Du som mötesarrangör har möjlighet att göra många hållbara val. Här har vi samlat några tips.

Vi är medlemmar i

UN Global Compact

Världens största hållbarhetsnätverk inom det privata näringslivet.

Vi har åtagit oss att följa

Net Zero Carbon Events

Den globala evenemangsbranschens ramverk för att gå mot netto noll-utsläpp.

Vi är anslutna till

Hållbarhetsklivet

Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring.

Våra certifieringar

För att säkerställa en hög nivå på hållbarhetsarbetet har vi genomgått ett antal certifieringar.

ISO 20121 – Hållbarhet vid evenemang

Som första större mötes- och hotellanläggning i Norden blev vi 2015 certifierade enligt ISO 20121, den internationella standard för hållbara evenemang. Under 2022 har vi implementerat en ny hållbarhetsstrategi och är nu certifierade enligt de nya målen med syftet att vara en hållbar mötesplats. Certifieringen omfattar Svenska Mässan Gothia Towers mötesplats med hotell, spa, mat och dryck, mässor, möten och evenemang.

Läs mer om certifieringen.

BREEAM-certifierad mötesplats

BREEAM är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien och står för ”Building Research Establishment Environmental Assessment Method”. Det är världens mest använda miljöklassningssystem för byggnader. Gothia Towers är det hittills största hotellet i Europa som miljöcertifieras enligt BREEAM.

Läs mer om certifieringen.

Visselblåsfunktion

Visselblåsartjänsten finns till för att man ska kunna anmäla en misstänkt oegentlighet som bryter mot riktlinjerna i vår uppförandekod. Om så är fallet, kontaktar du Kristian Hansson, Säkerhetschef, eller Anna Wikströmer Sundgren, HR Direktör.

Önskar du rapportera anonymt kan du använda nedan länk. Visselblåsartjänsten hanteras av en extern part, Whistle B, och är en säker kanal för anonym rapportering och dialog.

Rapportera anonymnt