Utbilda dig tillsammans med Fagerbergakademin

Gratis anmälan sker längst ner på sidan.

Gratis anmälan sker längst ner på sidan.

I samarbete med Fagerbergakademin kan vi erbjuda kostnadsfria utbildningar varje dag under mässan. Få en inblick i processmätteknik, fördjupa dig i principerna kring flödesreglering eller ta del av ny teknik och innovationer inom transport av pappersmassa.

Målgrupp: utbildningar för styrning, kontroll och mätning av processflöden riktade till dig som arbetar med automation, konstruktion och underhåll.

Utbildningarna är kostnadsfria men vid utebliven närvaro debiteras en no show-avgift om 500 kr, exkl. moms.

Tillfälle 1: Mätteknik, spårbarhet och kalibrering
Tid: 8 oktober, 10.00-12.00

En inblick i mätteknikens grunder, SI-systemet, måttenheter och mätosäkerhet. Allt med fokus på processmätteknik, t.ex. flödesmätning, temperaturmätning och tryckmätning.

Arrangör: Fagerbergakademien.

Tillfälle 2: Pappersmassatransport
Tid: 9 oktober, 10.00-12.00

Utmaningar, innovationer och ny teknik för skonsam och effektiv pumpning, reglering och mätning av pappersmassa.

Arrangör: Fagerbergakademien i samarbete med Processpumpar och NAF Control Valves.

Tillfälle 3: Noggrann flödesreglering
Tid: 10 oktober, 10.00-12.00

Vad krävs för att kunna styra ett flöde så exakt som möjligt, och hur små kan avvikelserna bli? Vi pratar om olika reglerprinciper och vilken utrustning som ger bäst resultat.

Arrangör: Fagerbergakademien i samarbete med professor Tore Hägglund vid Lunds universitet.

Plats för utbildningarna: lokal R22-23