Utbildning Ventilteknologi

Utbildningen kommer att hållas vid två tillfällen den 9 och 10 oktober.

Vid årets ProcessTeknik-mässa har Armaturföreningen det stora nöjet att erbjuda en utbildning om Ventilteknologi under mässdagarna. I branschföreningen ingår alla betydande ventilleverantörer som agerar på den svenska marknaden. Armaturföreningen arrangerar vanligtvis en återkommande tvådagarsutbildning som ger övergripande kunskaper om ventiler. På detta sätt tar föreningen ett övergripande ansvar och bidrar till ökad kompetensutveckling inom sitt fackområde.

Under mässan blir det en kärnfull och intensiv utbildning specifikt om intressanta ventilfrågor, se kursprogrammet nedan. Kursinnehållet ger värdefulla kunskaper som man direkt kan tillämpa för att få en tillförlitlig och kostnadseffektiv produktion.

Föredragshållarna kommer från två av föreningens medlemsföretag och de har båda stor erfarenhet inom sitt område. Kursen är uppdelad i ett antal avsnitt och beskriver några grundläggande ventilteknologiska frågor, lämpliga ventiltyper och problemområden man bör undvika. Kursen vänder sig till såväl nybörjare som experter inom ventilbranschen och flertalet kommer från processindustrin. Deltagarna kommer att ta med sig både kunskap och inspiration hem till sitt företag.

Punkter från kursprogrammet:

  • Designkriterier för ventilerna
  • Att välja lämplig ventil
  • Vanliga felorsaker och hur undvika dem
  • Tuffa och kritiska driftapplikationer
  • En trygg och störningsfri produktion

 

När: tisdag den 9 oktober kl. 9.30-11.30 eller onsdag den 10 oktober kl. 9.30-11.30.
Pris: 675 kronor inkl. moms/deltagare. I priset ingår kaffe/te och fika från vår stora fikabuffé på plan 2, serveras från kl. 9.00.
Lokal: R22+23, Svenska Mässan, plan 2

Anmäl dig här »

Anmälan är bindande och avgiften återbetalas inte.