Fortsatt satsning på digitaliseringen inom industrin på Scanautomatic och ProcessTeknik!

Efter att ProcessTeknik och Scanautomatic stängde i oktober förra året har vi träffat ett stort antal företag runt om i Sverige för att diskutera utveckling av mässornas innehåll inför 2018. Vi har även haft två stycken work-shops, ett för ProcessTeknik och ett för Scanautomatic, tillsammans med utställare, besökare, branschorganisationer och samarbetspartners.

 

Det har tydligt framkommit att områden som Energieffektivisering, EU-direktiv och Regelverk är viktiga att lyfta och vi kan även konstatera att intresset gällande Digitaliseringen inom industrin på mässan 2016 har skapat ett ännu större intresse för området 2018. I takt med att högteknologiska och digitala lösningar allt mer knyter samman automationen över såväl teknik- som branschgränser ändras också inriktningen hos många företag. Man breddar sitt utbud och erbjuder mer kompletta lösningar och vi ser även att helt nya utställar- och besökargrupper tillkommer. IT företag och konsultföretag som levererar produkter och mjukvara är ett par sådana grupper.

 

Sedan länge har Scanautomatic och ProcessTeknik också varit självklara förstaval för de ledande företagen inom automation och processteknisk utrustning och intresset för mässan 2018 är på topp! 74% av ytan är redan bokad!
Vi fortsätter vårt arbete med att stärka befintliga och utveckla nya givande samarbeten med partners, företag och organisationer som på olika sätt kan tillföra kompetens och bidra med värdefullt innehåll till mässan 2018!
Kontakta någon av oss i teamet om du är intresserad att ställa ut så hjälper vi dig.