Vi tittar närmare på temat: Energi, material och råvaruförsörjning

Alla industrier befinner sig på en resa i en omställning större än någon annan mänskligheten tidigare stött på. Den senaste tidens politiska och klimatologiska utveckling har påskyndat behovet av en sådan omställning. På den resan uppstår olika utmaningar och kärnfrågor beroende på vilken industri man befinner sig i. Centralt i just processindustrins resa finner vi energi, material och råvaruförsörjning, som i år tar plats som ett av ProcessTekniks huvudämnen. Här tittar vi närmare på det. 

Temaförklaring

Inom processindustrin befinner sig många olika typer av branschgrenar och företag. Något som ofta innebär en utmaning när de ska omtalas i samma kontext, det finns mycket som skiljer dem åt. Men det finns även saker som binder dem samman som tillverkningstekniker och utmaningarna som de innebär. Processindustrin är traditionellt sett en råvaruintensiv industri och är en av de industrier som står för störst andel fossila växthusgasutsläpp i Sverige. För att kunna överleva och konkurrera framåt behöver man utveckla och se över energianvändning, material och råvaruförsörjning.

Gemensamma lösningar för att säkra en fossilfri produktion

Olika industrier har olika förutsättningar för att kunna ställa om. Processindustrin har en utmanande väg framför sig. Men, med det sagt finns stora möjligheter och potential i att mötas kring de utmaningarna.

– De krav som nu finns på industrin från samhället skapar en sammansvetsning som inte funnits på samma sätt sedan tidigare. Det är en bred industri som företräds av allt från gruvor, stål- och metallverk till energi-, kemi- och läkemedelsföretag. Vi kan se hur det går från att vara separata enheter som på grund av yttre krav nu växer samman. Något som har stor betydelse för att möjliggöra förändring, säger Lars-Ove Olsson, Sr Advisor Business & Technology development.

Industrin har möjlighet att minska sin miljöpåverkan från energianvändningen genom att se över och förändra sin industriproduktion, produkter, transporter, värmeöverskott, material, förbränning, elanvändning och säkerställa råvaruförsörjningen.

– Vi ska gå mot ett mer energieffektivt och fossilfritt samhälle och i den processen får vi en mer integrerad syn på verksamheterna. För alla processindustrier hänger ihop på olika sätt. På mässan vill vi kunna erbjuda en mötesplats för de som befinner sig i den omställningen och möjliggöra för dem att hitta de lösningar de behöver, säger Lars Ove.

På ProcessTeknik står de gemensamma lösningarna i centrum och företagare inom industrin kan mötas för att tillsammans hitta vägen framåt genom kunskapsdelning och samarbete.

Läs mer om vad som händer på ProcessTeknik 2022.