Händer på mässan

Det pågår en omfattande omställning av industrin där företagen söker allt effektivare och mer hållbara lösningar. ProcessTeknik stöttar en positiv utveckling genom att erbjuda en arena för omvärldsanalys, kunskapsutbyte och exponering av framgångsrika exempel.

Det pågår en omfattande omställning av industrin där företagen söker allt effektivare och mer hållbara lösningar. ProcessTeknik stöttar en positiv utveckling genom att erbjuda en arena för omvärldsanalys, kunskapsutbyte och exponering av framgångsrika exempel.

HÅLLBAR INDUSTRI - INDTECH LEDER VÄGEN

Automation Region, PiiA, IVA och Svenska Mässan arrangerar en konferens som fokuserar på digital transformation och goda exempel från utvecklingsprojekt.

NÄTVERKA I INDTECH - LOUNGE

Samverkansyta mellan Automation Region, PiiA, IVA och Ignite. Syftet är att nätverka och prata lösningar. Det skapas möjligheter för möten mellan entreprenörer, finansiärer och storbolag genom Ignite matchmaking.

SCENPROGRAM

På mässans öppna scen presenteras bland annat konkreta kundcase, inspirationsföreläsningar, lagar och regler och kompetensutveckling.

INDUSTRIAL INTEROPERABILITY SUMMIT

Under en fullspäckad dag kommer vi få ta del av internationella föreläsningar där vi inspireras att ta nästa steg i vår digitaliseringsresa mot en industri. Som inte bara pratar om Digitala Tvillingar utan jobbar aktivt med  dem för att den digitala förvaltningen både sparar pengar och resurser när vi slipper göra icke värdeskapande arbete med att verifiera våra industrianläggningars status och dokumentation.

PRODUCTION FOR FUTURE

Studenter visar upp tekniska lösningar på mässan som t ex kollaborativa robotapplikationer och flexibel produktion. Projektet drivs av Göteborgs Tekniska Collage och sprider kunskap kring hållbarhet, mångfald och teknik.

EXCELLENCE SUMMIT

En internationell konferens där kvalitetsprofessionella från världens alla hörn kan mötas för att lära mer, utbyta erfarenheter och nätverka. Arrangörer är Svenska Mässan, Sandholm Associates och SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling i samarbete med de internationella kvalitetsorganisationerna.