Händer på mässan

ProcessTeknik erbjuder en arena där processindustrins breda branschomfång kan utvecklas och hitta framgång i gemensamma lösningar. Mässan 2022 är fylld av aktuella talare, partners, programpunkter och evenemang.

ProcessTeknik erbjuder en arena där processindustrins breda branschomfång kan utvecklas och hitta framgång i gemensamma lösningar. Mässan 2022 är fylld av aktuella talare, partners, programpunkter och evenemang.

Konferens

Industrial Interoperability Summit

Under en fullspäckad dag kan man ta del av internationella föreläsningar och inspireras av att ta näst steg i sin digitaliseringsresa. Industrial Interoperability Summit arrangeras av SEIIA. Under konferensen avhandlas digitala tvillingar och hur man kan jobba aktivt med dem för att optimera den digitala förvaltningen. Något som både sparar pengar och resurser.

Läs mer »

Konferens

ITF Automationsdagar

Automationsdagarna samlar den ledande kompetensen inom automation för att diskutera utmaningar och möjligheter för Sveriges industriella framtid. Hur ska digitalisering och modern automation ska implementeras och hur de påverkar utvecklingen av dagens och morgondagens industri?

Läs mer »

Öppen scen

På mässans öppna scen presenteras bland annat konkreta kundcase, inspirationsföreläsningar, lagar och regler och kompetensutveckling.

På den gränsöverskridande mötesplatsen

ProcessTeknik tar plats på Svenska Mässan 18-20 oktober 2022 ihop med Scanautomatic och Nordic Food Industry. Tillsammans skapar de en gränsöverskridande mötesplats där hållbarhet, digitalisering och automatisering är de gemensamma grundpelarna. Och där olika branscher kan mötas för att inspireras och lära av varandra, skapa affärer och bygger framtidens industri.

Under mässorna 2022 finns delmoment som samtliga besökare och utställare kan ta del av.

Prisutdelning

Svenska Teknikpriset 2022

Under mässan 2022 delas Svenska Teknikpriset ut och alla utställare har möjlighet att anmäla sina bidrag. Priserna tilldelas de mest innovativa produkterna bland de anmälda bidragen.

Juryn tar särskild hänsyn till produkternas egenskaper ur ett hållbarhetsperspektiv vid sin bedömning.

Nätverksyta

IndTech Lounge

På Scanautomatic 2022 tar IndTech Lounge plats för första gången. Det är ett samverkande utrymme som är öppet under alla mässans dagar och där Automation Region, PiiA, IVA och Ignite välkomnar besökare och utställare för en mängd spännande moment. Vissa av dem är fasta programpunkter i form av talare och case från verkligheten. Men ytan är även där i syfte att skapa spontana möten på plats som kan leda till nya projekt och innovationer. På plats kan entreprenörer, finansiärer och storbolag sammanföras genom Ignite matchmaking.

Läs mer »

Nätverksyta

Innovationstorget

Svenska Mässans innovationspartner för Nordic Food Industry RISE arrangerar Innovationstorget på mässan. En nätverksyta med ett scenprogram som ämnar uppmuntra nya samarbeten och möjliggöra innovation. Med en förhoppning om att skapa synergier mellan olika aktörer för att främja branschen framåt håller RISE i olika nätverkande och kunskapshöjande aktiviteter.

Inslag från akademin

Production for future

Production for future är ett projekt som drivs av Göteborgs Tekniska College och som tar plats på mässan 2022. Projektet sprider kunskap kring hållbarhet, mångfald och teknik, och utgörs av studenter som visar upp tekniska lösningar på mässan som till exempel kollaborativa robotapplikationer och flexibel produktion.

Tävling

Yrkeslandskampen

I Yrkeslandskampen får ungdomar från olika länder chansen att tävla mot varandra på mässan, som en del av deras träning inför Yrkes-VM (World Skills). I tävlingen tränas Automationstekniker och Industritekniker för sina framtida yrken inom branschen.