Händer på mässan

Aktiviteter inför ProcessTeknik uppdateras löpande

Aktiviteter inför ProcessTeknik uppdateras löpande

MATCHMAKING

Under mässdagarna skapar vi möjligheter för möten mellan entreprenörer, finansiärer och storbolag. Startupbolag presenterar sina affärsidéer och möter potentiella kunder.

TYSK DELEGATION

Inom ramen för vårt strategiska samarbete med Hannover Messe välkomnar vi en delegation med tyska organisationer och företag som medverkar med en paviljong på mässgolvet samt i seminarieprogrammet.

EUPAT

Konferensen EuPAT samlar forskare, ingenjörer och tillsynsorgan för att diskutera utveckling och trender inom
läkemedelsproduktion och processutveckling.

AUTOMATION SUMMIT OCH PIIA INSPIRATION

Tillsammans med Automation Region, PiiA och IVA arrangerar vi seminarier som fokuserar på digital transformation och goda exempel från utvecklingsprojekt.

ÖPPNA SCENER

På mässgolvets scener presenteras konkreta kundcase med fokus på hållbarhet, smart industri och energi.