Mot en klimatledande processindustri

Den omställning vi just nu befinner oss i, då vi förflyttar oss och minskar användningen av fossila bränslen, innebär som bekant en del utmaningar. Framförallt för traditionella industrier som processindustrin. Därför finns det enorma behov av initiativ och projekt som underlättar och möjliggör den omställningen. Ett av dem är Johanneberg Science Parks regionala initiativ – Klimatledande processindustri.

Hanna Paradis är processledare för Klimatledande Processindustri, ett initiativ som är finansierat av Vinnova, Västra Götalandsregionen och Västsvenska Kemi- och materialklustret, och som koordineras av Johanneberg Science Park och RISE. Klimatledande processindustri är en tioårig satsning med målet att skapa en fossiloberoende processindustri i Västsverige.

– Inom initiativet jobbar vi  för att på olika sätt skapa kopplingar mellan företag, offentlig förvaltning och forskningsaktörer, så att de kan hitta varandra lättare och göra saker snabbare. Just nu befinner vi oss i en spännande fas i initiativet där vi försöker verka i skärningspunkten mellan forskning, innovation och industrialisering, berättar Hanna.

Processindustrins utmaningar

Hanna menar att den svenska processindustrin är väldigt duktig och har lösningar på vilka specifika tekniker som behöver implementeras för att minska fossilberoendet, men det behövs mer kunskap kring hur de teknikerna ska kopplas samman i värdekedjor.

– Det är väldigt viktigt att vi utvecklar ett systemperspektiv och tar reda på hur vi kopplar samman tekniker i system som är kostnadseffektiva och som ger lägre utsläpp på totalen. Det är en jättestor utmaning och en stor del handlar om infrastruktur och resurser. Utan exempelvis mer elproduktion och tillgång till elinfrastruktur kommer det inte att hända.

Klimatledande processindustri skapar en arena och en plattform för det här industrisegmentet där man på olika sätt får hjälp att hitta vägar framåt.

– Det måste finnas en långsiktighet i det här arbetet. Sverige ska fortsätta vara ett bra land för de här företagen att verka i och det måste vara attraktivt att fortsätta pusha gränserna på anläggningarna som ligger här. Då blir de här utvecklingsprojekten, inte bara de vi gör,  utan alla, en viktig del för att fortsätta hålla en hög innovationshöjd och gott forskningsklimat.

Klimatledande processindustri på ProcessTeknik

Under ProcessTeknik 2022 håller Hanna och Klimatledande processindustri i en session på scenen. Där ska de bland annat dela med sig av sina specifika insatsområden och lyfta olika case inom sitt initiativ.

– Vi har en väldigt bred palett av projekt och till ProcessTeknik tar vi med oss tre stycken. Dels är det ett som handlar om vätgas, där vi tittat på tekniska förutsättningar för att köra vätgasproduktion flexibelt på industrier. Sedan har vi ett projekt där vi har utmanat ett par leverantörer att utreda elektrifiering av processer som vanligtvis drivs med ånga eller olika bränslen. Till sist har vi ett projekt där vi tittar på vattenrening och kommunala vattenreningsverk och hur de kan dra nytta av digitala tvillingar som ett arbetsverktyg, avslutar Hanna.


Hur formar vi en klimatledande processindustri? Inblick i forskning och innovation
Onsdag 19 oktober, kl. 10:00

Läs mer »

Läs mer om vad som händer på ProcessTeknik 2022.