Svenska Teknikpriset

Prisutdelning 10 oktober kl. 14:00 på Automationsscenen i B-hallen

Prisutdelning 10 oktober kl. 14:00 på Automationsscenen i B-hallen

Svenska Teknikpriset 2024

I samband med Scanautomatic och ProcessTeknik delas priset Svenska Teknikpriset ut.

Svenska Teknikpriset ämnar uppmärksamma, premiera och belöna företag som gjort ett stort jobb med att förbättra produktionsmöjligheterna inom industrin genom innovation.

För att vara nominerad till Svenska Teknikpriset ska produkten vara av stort intresse för industriell automation, processautomation och digitalisering. I sin utvärdering tar juryn produkternas egenskaper ur ett hållbarhetsperspektiv i särskild beaktning. Det är endast utställare på ProcessTeknik och Scanautomatic som kan bli nominerade.


Svenska Teknikpriset delas ut den 10 oktober kl 14:00 på Automationsscenen i B-hallen

Svenska Teknikpriset främjar innovation och uppmuntrar ett aktivt hållbarhetsarbete.

Priset består av två delar, juryns pris och besökarnas pris.

Jury för Svenska Teknikpriset 2024

Björn Langbeck, Industriell expert, Tillväxtverket

Mats Björkner, ProcessTeknik, pumpar och ventiler, Pumpportalen

Mary Örnborg, Tidningen Svensk Automation, Chefredaktör

Lars Hamberg, Phd Livsmedelsproduktion, RISE

Staffan Folestad, Konsult och gästforskare Chalmers (IMS), PhD, Assoc Prof

Daniel Johansson, Produktledare inom Marin, Instrumentering och Automation, Scanjet

Martin Viktorsson, System Architect, Hydac