Inga resultat

Så ska läkemedelsindustrin effektiviseras

03 december / 2020

Just nu pågår ett projekt mellan Lunds Universitet, Novo Nordisk, BioInvent, Cytiva och Modelon där de arbetar med att ta fram och bygga autonoma minifabriker för biologiska läkemedel. Ett projekt som kommer att förändra hela läkemedelsindustrin från produktion till tillgänglighet och kostnad för slutanvändaren. Produktionen av läkemedel är dyr och långsam, åtminstone har det varit så historisk...

Läs vidare

Insikter från Automation Summit med PiiA Inspiration

03 december / 2020

Industrin genomgår just nu en teknikdriven strukturomvandling med en kraftigt ökad efterfrågan på nya digitala lösningar. Den dynamiska marknaden innebär stora möjligheter som svenska företag kan ta tillvara om de har tillgång till rätt kompetens och är beredda att samarbeta i nya konstellationer. Industrin kopplas upp, komplexa realtidsdata kräver intelligenta system för analys och det behövs...

Läs vidare

SEIIA ska lösa den svenska industrins brist på globala standarder

11 maj / 2020

Länge har den svenska industrin känt avsaknaden av internationella standarder när det kommer till interoperabilitet, förmågan hos olika system att fungera och kommunicera med varandra. I det behovet föddes SEIIA (Swedish Industrial Interoperability Association) med målet att samla den svenska industrin och dess leverantörer. Att arbeta med standarder, framförallt internationella standarder, ino...

Läs vidare

Svensk processteknik i framkant

24 april / 2020

Nya innovationssatsningar inom processteknik ska hjälpa svenska företag att hitta nya smarta lösningar för att effektivisera sina verksamheter. Förhoppningen är att de teknologier som tas fram ska kunna korsbefruktas mellan olika branscher för att bidra till ökad konkurrenskraft och resurseffektivitet. Sveriges processindustri ses i dagsläget som världsledande, mycket tack vare ett nära sa...

Läs vidare

Stor potential för korsbefruktning

19 december / 2019

Som nybliven samarbetspartner till ProcessTeknik ser vi på PiiA fram emot att möta nya företag och aktörer på västkusten. I denna region är processindustrin mycket stark och på mässgolvet kommer vi få se inspirerande exempel på smarta lösningar och tjänster. Genom vårt koncept PiiA on Tour bidrar vi med framgångsrika exempel på implementering av ny teknik samt en utblick kring vad som komma skall...

Läs vidare