SEIIA ska lösa den svenska industrins brist på globala standarder

Matti-TuikkanenLänge har den svenska industrin känt avsaknaden av internationella standarder när det kommer till interoperabilitet, förmågan hos olika system att fungera och kommunicera med varandra. I det behovet föddes SEIIA (Swedish Industrial Interoperability Association) med målet att samla den svenska industrin och dess leverantörer.

Att arbeta med standarder, framförallt internationella standarder, inom industrin är helt och hållet nödvändigt för att Sverige ska kunna konkurrera med andra länder.

– Det finns en mängd fördelar med att använda sig av standarder. Delvis sänker du förlusterna i samband med själva projekteringen, säkrar tillgången till kvalitets säkrad teknisk information och kan dessutom träna upp personal samt simulera igångkörningar i en digital tvilling för att snabbare kunna komma igång med produktionen. Dessutom minskar du underhållskostnader, driftkostnader och förvaltningskostnader drastiskt, säger Matti Tuikkanen, en av initiativtagarna bakom SEIIA med ansvar för kommunikation- och affärsutveckling.

SEIIA:s arbete med standarder är fokuserade kring interoperabilitet och ISO 15926. Sverige ligger långt bakom konkurrenterna och en stor anledning till det är bristen på interoperabilitet.

– Jag brukar reagera när man pratar om att digitalisera industrin. För inom svensk processindustri idag finns inte ens den nödvändiga infrastrukturen. När du ska bygga en stor industrianläggning så jobbar alla i sina egna datorsystemmiljöer, som inte kan kommunicera med varandra, vilket gör det väldigt svårt att lämna över information. Antingen får du den inte eller så får du den i en låst pdf. Underhållsorganisationerna har därför enorma problem och det leder till stora onödiga förluster under en anläggnings livstidscykel, säger Matti Tuikkanen.

I användandet av internationella standarder och i synen på informationsutbyte har många länder kommit mycket längre än vad vi har. Men med hjälp av SEIIA hoppas man kunna komma ikapp omvärlden.

– Vad SEIIA har åstadkommit är egentligen fantastiskt. Vi har använt vår erfarenhet och våra kontakter och vänt oss direkt till anläggningarna och kommit överens om behovet av en nödvändig höjning av beställarkompetens samt att det måste finnas gemensamma standardiserade krav för såväl system- som teknikleverantörer avseende informations överlämning, säger Matti Tuikkanen.

SEIIA:s ansträngningar har resulterat i att användarsidan och leverantörssidan nu samarbetar med varandra mot ett gemensamt mål. Även de leverantörer som tidigare bara konkurrerat med varandra samarbetar nu mot samma mål.

Föreningen har redan skapat stort intresse och vid en enkätundersökning har 43% av den svenska processindustrin uttryckt ett intresse för ett medlemskap.

– Målet är att genom det här nätverket kunna ställa krav på leveranser med hjälp av internationella standarder. Det är vårt jobb att samla industrin och tillhandahålla de här standarderna och metoderna för interoperabilitet, säger Matti Tuikkanen.

Svenska Mässan och SEIIA samarbetar nu kring ProcessTeknik-mässan där SEIIA kommer att hålla sitt årsmöte och Industrial Interoperability Summit 2020 kommer att hållas.

ProcessTeknik 2020 går av stapeln 6-8 oktober på Svenska Mässan i Göteborg.