Så ska läkemedelsindustrin effektiviseras

Just nu pågår ett projekt mellan Lunds Universitet, Novo Nordisk, BioInvent, Cytiva och Modelon där de arbetar med att ta fram och bygga autonoma minifabriker för biologiska läkemedel. Ett projekt som kommer att förändra hela läkemedelsindustrin från produktion till tillgänglighet och kostnad för slutanvändaren.

Produktionen av läkemedel är dyr och långsam, åtminstone har det varit så historiskt, framförallt för biologiska läkemedel. Bernt Nilsson är professor i kemiteknik på Lunds Universitet och projektleder satsningen på autonoma minifabriker:

– När du producerar läkemedel tar du fram nya molekyler och det är ett gediget arbete. När du tagit fram de som är bra startar processen av att testa det på patienter och kontrollera bieffekter. Det gör du sedan på tusentals patienter för att läkemedlet ska bli godkänt vilket är både dyrt och tidskrävande.

När det kommer till biologiska läkemedel är processen ännu mer komplicerad och omfattande.

– Eftersom vi inte vet hur biologiska molekyler ser ut så behöver du få tillverkningssättet godkänt. Det betyder att när du får ett läkemedel godkänt så godkänner man själva fabriken. Det leder sedan till att du inte kan bygga om den, den är godkänd tillsammans med tillverkningssättet, säger Bernt Nilsson.

Bernt och hans kollegors projekt med autonoma minifabriker går ut på att de tar teknik och teori för stora fabriker och flyttar ner i så liten skala som möjligt. Sedan utvecklas fabriken där och när den är färdig ska den klara de kliniska prövningarna som krävs för att godkänna tillvägagångssättet.

– Vi har utvecklat en teknik där vi kan bygga olika fabriker i labbskala och sedan har vi byggt ett styrsystem ovan på det som gör att vi automatiskt kan köra den här fabriken. I enlighet med industri 4.0 gör vi digitala tvillingar, en digital version av smarta minifabriker som även kan fatta sällanbeslut. Likadant som volvo gör självkörande bilar vill vi göra en självkörande autonom minifabrik, säger Bernt Nilsson

Utvecklingen av autonoma minifabriker för biologiska läkemedel kommer att förändra industrin och ha stor effekt för såväl samhället i stort som enskilda människor.

– Det finns två avgörande konsekvenser av den här utvecklingen. Delvis kommer vi att kunna få ner storleken på fabrikerna med 30 – 50% och därmed konsumera mycket mindre material, alltså kemikalier. Sedan är små fabriker lättare att flytta vilket betyder att fler platser i världen som annars inte kunnat producera egna läkemedel kommer att kunna det, säger Bernt Nilsson.

För Bernt och hans kollegor är drivkraften att sänka priset på läkemedelstillverkningen så att det blir tillgängligt för hela världen och inte bara mindre grupper som har möjlighet att betala de höga summorna som det innebär idag.

Vikten av att mötas, inleda samarbeten och gemensamt finna lösningar bara ökar. På Automation Summit den 6 oktober 2020 samlas politiker, forskare och företag för att tillsammans diskutera industrins framtid och hur den ska bli både smartare och mer hållbar. Automation Summit kommer i år att genomföras digitalt i samarbete med Svenska Mässan, IVA och det strategiska innovationsprogrammet PiiA.

ProcessTeknik är mötesplatsen för framtidens processindustri.

Tillsammans med Scanautomatic och Nordic Food Industry utgör ProcessTeknik en branschöverskridande mötesplats med tre mässor under samma tak. Med målet att skapa ökad kompetens kring gemensamma utmaningar sätter vi fokus på tre områden – hållbarhet, smart industri och energi.  ProcessTeknik arrangeras 4-6 oktober 2021 på Svenska Mässan i Göteborg.

Artikel från Ny Teknik »