“AI har en enorm potential inom processindustrin”

Conny Svensson är ansvarig för AI-transformation på AI Sweden och en av ProcessTekniks talare 18 oktober 2022. Med ett stort fokus på problemlösning vill Conny belysa möjligheterna för AI inom industrin.

Conny har såväl i tidigare roller som sin nuvarande arbetat med digitalisering och AI i just kontexten transformation.

– Jag har alltid fascinerats av mötet mellan människa och teknik. Mycket för att det är tudelat. Vi älskar teknikens utveckling och framgång men möter den samtidigt med rädsla och oro när vi på olika sätt ska implementera den i våra egna processer. Transformation handlar till stor del om att skapa förståelse som minskar osäkerheten. För tekniken kan hjälpa till att göra livet bättre för oss människor. Men då får inte fokuset främst ligga på själva tekniken utan vilken grundproblematik man står inför, säger Conny.

Ett lovande utgångsläge

Conny har länge arbetat som konsult inom processindustrin och menar att förutsättningarna inom industrin är väldigt goda för att AI ska kunna ge avgörande resultat.

– AI har en enorm potential inom processindustrin. Det är nämligen en industri som har tillgång till mycket mätbar data. Saker sker i olika steg och i vardera steg finns det tydliga instruktioner om vad som ska hända i det steget. Tittar vi då på ett vanligt problem, som att en maskin går sönder, har det allvarliga konsekvenser inom processindustrin. Produktion stannar upp i timmar ibland dagar vilket kostar massa pengar. Med sensorer, data och AI kan man prediktera maskinernas hållbarhet och i förväg underhålla dem, och därmed förhindra längre stopp i produktionen.

Utöver den möjligheten finns även potential för AI att hjälpa processindustrin att optimera sin produktion mot fler parametrar.

– Vanligast är att du i ditt produktionsflöde behöver välja en parameter att optimera mot. Antingen kvalitet eller mängd. Men AI har möjligheten att hitta balansen mellan kvalitet och mängd. Det kan vi människor med, men det sker över tid, eller man väljer att bara fokusera på en faktor. AI har förmågan att hitta ett maximerat produktionsflöde snabbare.

AI-resan tar plats på ProcessTeknik

Under sitt segment på ProcessTekniks scen ska Conny prata om AI-resan och hur man på bästa sätt förhåller sig till den.

– För många kan AI-resan kännas som att ta sig över mount doom. Som att det är en lång och jobbig resa som man måste göra motvilligt. Men istället bör man se det som en del av den digitala transformation som vi alla befinner oss i och som har fantastiska möjligheter att förbättra verksamheter.

AI Sweden jobbar mot målet att accelerera användningen av AI för att främja Sverige och vår konkurrenskraft inom olika områden. Som en del av det jobbar Conny och hans kollegor med att skapa system och struktur för att jobba med AI. Och på så sätt förkorta mognadstiden.

– I det jobbet jag gör kan jag hjälpa företag att mogna på kortare tid än om det gjort det själva. Min förhoppning om mässan 2022 är att minska osäkerhet och ge plats för nyfikenhet kring AI och dess möjligheter. Processindustrin är full av experter och kompetenta människor i komplexa branscher. De vet exakt vad de håller på med ur ett människoperspektiv. AI kan tillföra en dimension som människor inte kan mäkta med, avslutar Conny.

Läs mer om vad som händer på ProcessTeknik 2022 här.