Paper Province sätter det fossilfria samhället på agendan

Att genomföra den omställningen industrin nu står inför är helt och hållet nödvändig. Vi står inför ambitiösa klimatmål och på vägen mot dem befinner sig Sverige i framkant. Att fortsätta hålla täten kräver dock nytänkande, innovation och samarbete. Precis det sysslar Paper Province med och de gör det med naturens egna resurser.

Inom skogsbaserad bioekonomi är Paper Province ett världsledande företagskluster. De har sitt säte i Karlstad men arbetet bedrivs globalt. Organisationen utgörs av 130 medlemsföretag som även gemensamt äger Paper Province. Med skogen som bas jobbar Paper Province tillsammans med medlemmar, akademin, kommuner och regioner för en hållbar utveckling. Det yttrar sig genom deras stöd till både nya och etablerade företag för att utveckla och lansera hållbara lösningar med koppling till skogen.

– Det som är gemensamt för alla våra medlemmar är att de vill använda skogen för att ta samhället in i framtiden. Vi ser skogen som en enormt viktigt resurs för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Vi kraftsamlar i gemensamma frågor och utmaningar på uppdrag av våra medlemmar. Just nu är kompetensfrågan extra het och i den ingår att vara attraktiva även som bransch. Vi arbetar för att locka kompetens och investeringar till företag, sedan samlar vi aktörerna på olika sätt, till exempel genom mötesplatser, matchmaking eller projekt med syfte att det ska leda till utveckling, säger Sandra Sundbäck, vd på Paper Province.

Omställningen hänger på samverkan

För att lyckas med de klimatmål vi står inför och bli ett fossilfritt samhälle behöver mängden samarbeten öka. Och det är där Paper Province kommer in. De kopplar ihop och samlar aktörer som genom samverkan kan arbeta mot gemensamma mål.

I oktober dyker Paper Province upp på ProcessTeknik och kommer då att ta med sig tre av sina medlemsföretag på scenen – Biosorbe, Somas och AFRY.

Biosorbe grundades 2015 och har sedan dess tagit fram en biobaserad vattenresistent absorbent som  suger upp olja. Den är 100 procent naturbaserad och möjliggör ett miljövänligt sätt att sanera bland annat oljeutsläpp både på land och i vatten.

Lars-Erik Sjögren

– I vår bransch är resurser och tid en bristvara. För att lyckas behöver man befinna sig i en miljö där man kan ta snabba steg framåt i utvecklingen. Där har vi hittat hem i Värmland. Vi har tagit steget från labb till uppskalad produktionsenhet på mindre än tre år där, säger Lars-Erik Sjögren, vd på Biosorbe.

 

Erik Djurfeldt

Ett annat av Paper Province medlemsföretag är Somas, som finns representerade i flera branscher, och bland annat inom papper och cellulosa. De utvecklar och producerar regler- och avstängningsventiler tillverkade i rostfritt, syrafast stål. På ProcessTeknik delar Erik Djurfeldt, som är säljare på Somas, med sig av exempel på hur bra dialog, smarta lösningar och effektiva verktyg kan hjälpa oss blir mer resurseffektiva, tillsammans.

– Något som kan verka enkelt, att till exempel välja rätt ventil, kan betyda jättemycket när det kommer till att spara energi, tid och pengar. Med det sagt behöver det inte vara någon vetenskap att göra smarta val. Vi hjälper våra kunder och samarbetspartners med digitala tjänster som gör det tryggare och enklare att välja rätt ventiler som är optimerade för just deras produktion, säger Erik.

Sist med inte minst är även AFRY med på ProcessTeknik-scenen AFRY jobbar med framtidens lösningar inom energi, infrastruktur och industri. Inom massa och papper bedriver AFRY ett arbete som sträcker sig från projektering av nya bruk och produktionslinjer till planering och genomförande av ombyggnationer och effektivisering av befintliga anläggningar.

Jonas Kihlman

– Det händer mycket inom processindustrin kopplat till den omställning som sker mot ett hållbarare samhälle. I vår strategi och bidrag till denna omställning, ser vi nya tekniker och utvecklingsbolag som prioriterade områden. Under flera år har vi hjälpt våra kunder att ta idéer från labbmiljö till fullskalig produktion, eftersom vi insett att nytänk och innovation driver industrin framåt, säger Jonas Kihlman, Head of Development Area New Technologies & Start-up Companies på AFRY.

– Vi vill visa att det händer otroligt mycket inom våra medlemsföretag och de gör en enorm insats. Det är tillsammans som vi blir starkare och har möjligheten att skapa en mer resurssmart och industri och smartare företag. Vi behöver öppna de dörrar som behövs för att skapa den här typen av branschöverskridande samarbeten. Det är då förändring sker.

Tillsammans mot en hållbar industri

På ProcessTeknik presenterar Paper Province spännande case och visar hur man kan skapa värde genom att jobba tillsammans med andra aktörer.

– Jag hoppas att vi väcker nyfikenhet och att vi och våra företag hittar varandra och andra i större sammanhang där vi tillsammans kan skapa enorm nytta, avslutar Sandra.


Resurssmart industri – Smarta företag gör det tillsammans
Tisdag 18 oktober, kl. 13:25

Läs mer »

Läs mer om vad som händer på ProcessTeknik.