Young Woman Inspiration

Scanautomatic och ProcessTeknik.

Scanautomatic och ProcessTeknik.

Young Women Inspiration är en lunch för att inspirera unga tjejer att välja en framtid inom teknikbranschen. Genom att inspirera och skapa möten mellan unga tjejer och kvinnliga yrkesverksamma som visar på roliga och spännande yrken, hoppas vi på att få en större balans mellan kvinnor och män inom tekniska yrken.

Målgruppen är tjejer i årskurs 9. Lunchen anordnades, för femte gången, den 11 oktober på Scanautomatic och ProcessTeknik. Lunchen inleddes med presentationer av fyra tjejer som idag arbetar med tekniska yrken. Med på lunchen fanns också fler representanter från arbetslivet och studenter från Chalmers.

Mellan presentationerna fanns det möjlighet till dialog och frågor. Efter lunchen genomfördes en rundvandring på mässan, där deltagarna fick möta olika företag som berättade om vilka karriärmöjligheter det finns hos just dem.

Lunchen sponsrades av Svensk Automation och arrangerades av Svenska Mässan tillsammans med Göteborgs Tekniska College, Volvo Cars, SKF Tekniska gymnasium och Chalmers tekniska högskola.