Vi tittar närmare på temat: Smart industri

För att den svenska processindustrin ska fortsätta att vara konkurrenskraftig krävs ett engagerat utvecklingsarbete. På den resan är alla viktiga, små som stora företag. Och smart industri spelar en viktig roll. Genom smarta, digitala lösningar kan processindustrin effektivisera sin produktion och samtidigt minska användningen av fossila bränslen och utsläpp av koldioxid.

Temaförklaring

Smarta lösningar har stor betydelse för processindustrin. Digitalisering och smarta fabriker ger en effektivare produktion, kortare ledtider och högre kvalitet. När den används rätt ökar digitaliseringen möjligheterna för företag att förändra och förbättra både sitt kunderbjudande och sitt bidrag till en positiv samhällsutveckling. Detta är vad vi kallar smarta produkter, smarta tjänster och smart industri som visas på mässan.

En smartare processindustri

Det finns en mängd olika projekt, lösningar och studier som möjliggör en smartare processindustri. Och på ProcessTeknik ämnar vi lämna plats åt dem. I en tidigare artikel har du kunnat läsa en intervju med en av talarna på ProcessTeknik, Conny Svensson som är ansvarig för AI-transformation på AI Sweden. Där säger han:

– AI har en enorm potential inom processindustrin. Det är nämligen en industri som har tillgång till mycket mätbar data. Saker sker i olika steg och i vardera steg finns det tydliga instruktioner om vad som ska hända i det steget. Tittar vi då på ett vanligt problem, som att en maskin går sönder, har det allvarliga konsekvenser inom processindustrin. Produktion stannar upp i timmar ibland dagar vilket kostar massa pengar. Med sensorer, data och AI kan man prediktera maskinernas hållbarhet och i förväg underhålla dem, och därmed förhindra längre stopp i produktionen.

För att kunna applicera smarta lösningar som AI i sin processindustri krävs på många plan ett förändringsarbete där problemen måste stå i fokus.

– Vi älskar teknikens utveckling och framgång men möter den samtidigt med rädsla och oro när vi på olika sätt ska implementera den i våra egna processer. Transformation handlar till stor del om att skapa förståelse som minskar osäkerheten. För tekniken kan hjälpa till att göra livet bättre för oss människor. Men då får inte fokuset främst ligga på själva tekniken utan vilken grundproblematik man står inför, säger Conny

För att lyckas med att transformera processindustrin och implementera smarta, digitala lösningar krävs det att vi slutar jobba i separata silos. Istället behöver vi lyfta blicken, arbeta gränsöverskridande och i nya innovativa samarbeten.

ProcessTeknik 2022 vill står gemensamma lösningar i centrum.