“Gruvindustrin har en lång tradition som byggt vårt välstånd”

Den Gruv- och metallutvinnande industrin har en mycket stark roll i Sverige. Inte bara har den en lång tradition utan förser även många andra industrier med de råvaror de behöver. Men, förutom att det är en viktig sektorn hos oss inom Sverige är Sverige en viktigt aktör inom sektorn internationellt – där är vi till och med världsledande.

– Gruvindustrin har en lång tradition som byggt vårt välstånd. Den är även basen för många av de andra industriernas värdekedjor. Sverige är dessutom den nation som driver hållbarhetsfrågorna framåt inom den här sektorn internationellt. Vi ligger till att börja med långt fram när det kommer till innovativa lösningar inom elektrifierade och automatiserade gruvor. Sverige är ett litet land jämfört med många andra därför är det extra kul att vi ligger så långt fram i de här lösningarna och vi samverkar med många andra länder för att svenska lösningar ska få en global spridning, säger Lotta Sartz, som är ansvarig för området Bergslagen inom Swedish Mining Innovation.

Vinnova, Energimyndigheten och Formas har tillsammans gjort en satsning kring startegiska innovationsområden och ett resultat av det är Swedish Mining Innovation. Swedish Mining Innovation arbetar för att stärka den svenska gruv-och metallutvinnande sektorns innovation- och konkurrenskraft.

– Vi är ett av 17 nationella innovationsprogram som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Vi är ett tolvårigt program där vi nu har genomfört de första nio åren. Vårt mål är att kraftsamla i industrin för att öka konkurrenskraft och hållbarhet. Och vi tror att det är genom gemensamma innovationsprojekt som vi lyckas med det.

Innovation för att möta gemensamma utmaningar

Sverige ligger som nämnt i framkant inom den här sektorn, men det finns fortsatt utmaningar som man gemensamt behöver lösa.

– Inom det här området är det jätteviktigt att vi använder allt som vi bryter och hittar energi- och resurseffektivitet i det. Vi har jättehöga mål när det kommer till biologisk mångfald och fossilfrihet. Och det innebär en stor utmaning i sig självt. Där behöver vi också säkerställa tillgång till kompetens såväl som grön energi för att möjliggöra fler lösningar.

Swedish Mining Innovation arbetar för att lösa de här utmaningarna genom innovationsprojekt som befinner sig i alla delar av värdekedjan.

– Vi engagerar oss i massa olika projekt. Allt ifrån ett researchstadie innan man hittar metaller och mineral, till aktiv gruvdrift och efterbehandling. Vi jobbar också med social hållbarhet. Innovationsprojekten kan delvis handla om teknik men även mjukare värden som samhällskontakter och arbetskraft. Det är en del av samhället och samhället kräver metaller och mineraler för att fungera. Men vi måste göra det på bästa sätt. Så, dels är projekten för att öka produktivitet och kostnadseffektivitet, dels minska klimatpåverkan. Men även för att bygga hållbara samhällen med allt vad det innebär, avslutar Lotta.

Lotta Sartz och Swedish Mining Innovation befinner sig på ProcessTeknik 2022. Där ska Lotta ta plats på scen 18 oktober för att berätta mer om organisationen, vilka projekt de har pågående just nu och även vad de letar efter för projekt framåt.

Hämta din kostnadsfria biljett här.